DOMÁCÍ

ELEKTRÁRNY

Co má dlouho vydržet, musí se dlouho vyvíjet a co se dlouho vyvíjí, také dlouho vydrží

Provozování energetiky

Malé energetické zdroje

Naše životní prostředí

Současná civilizace

O autorovi stránek

 

 Úvodní slovo

 

Na těchto stránkách uvádím některé informace, které pravděpodobně nikde jinde nenajdete. Proto bych vám rád hned v úvodu sdělil, že se rozhodně nepovažuji za žádného akademika, výzkumníka nebo dokonce vědce. To v žádném případě. Jsem obyčejný řadový technik, který však měl téměř od počátku svého odborného středoškolského studia vždy něco společného s energetikou. A který veškeré související informace s tímto oborem stále cíleně vyhledával a shromažďoval. To celé pokračuje dodnes i v důchodu. Je to už přes padesát let. Vždy mě zajímala technika, fyzika, elektronika, mechanika i všechno, co souviselo s energetikou.

 

To, co se děje s energetikou dnes, a ještě k tomu prakticky po celém světě, nad tím už ale zůstává rozum stát. Je až neuvěřitelné, kolik hloupostí, nesmyslů a naprosto zbytečných slov, může být do energetiky nacpáno. Je to můj osobní názor, ale ten je opřen také o moji celoživotní zkušenost v energetice. Patent na rozum nemám a nikdy mít nebudu, ale přesto jsem přesvědčen, že například klíma planety nemohou v žádném případě zásadně ovlivňovat žádné emise fosilních paliv. Všimněte si také toho, že toto hojně diskutované tvrzení do dnešního dne nikdo řádně nevysvětlil tak, aby tomu rozuměl každý běžný občan. Mlžit a lhát o tomto oboru je ale především zájem těch mocných. Například veřejně protěžované sledování uhlíkové stopy, je jeden z mnoha projevů neuvěřitelné lidské hlouposti. To budu tvrdit stále. Já jsem dokonce přesvědčen, že v celém tomto dění kolem klimatu a energetiky mají nakonec prsty hlavně samotné společnosti těžící právě fosilní paliva. Často jsou to nadnárodních společnosti, které nemají s touto věci před nikým žádnou odpovědnost a nepodléhají ani žádnému státu.

 

Kdy, proč a jak vlastně tento nepořádek v energetice vznikl? Sami uvidíte, jak bude takové vysvětlení komplikované, aby se v tom běžný občan nemohl vyznat a mnohé těžařské a energetické společnosti měli více klidu a prostoru pro své rejdy. A mohli z občana tahat další a další obrovské částky peněz právě do svých kapes. Budete asi překvapeni, když se dozvíte, že se to děje už zhruba 200 let, a že to pokračuje stejným způsobem i v dnešní době. A běžný občan, který ani nemůže mít ponětí o co vlastně jde, tak jen platí a platí a ještě u toho jásá, jak svým slepým plněním požadavků někoho naprosto neznámého zachraňuje planetu.

 

Jedna moje bývalá kolegyně, která byla tehdy o generaci starší, velmi vzdělaná a inteligentní, často v práci říkávala."Všechno spěje k průměru, někde přebývá, jinde schází". Píši o tom proto, že dnes mají mnozí lidé na všech úrovních pocit, že musí vědět úplně všechno a že právě oni také všemu rozumí. A proto pak mohou do všeho také hned mluvit. Samozřejmě to pravda není. Nejsou žádní nadlidé. Někde zaslechnou informaci z druhé, nebo dokonce až z páté ruky a hned ji troubí do světa. Aniž by o tom nejprve sami přemýšleli nebo si informaci nějak ověřili. Vůbec jim nedojde, že jsou přitom směšní a sami se tak degradují.

 

Dnes to nejen u nás, ale na celém světě vypadá na to, že energetice rozumí úplně všichni.Ti co si to myslí, těm bych rád vzkázal, že tomu tak asi nebude. Co takoví lidé mohou vědět například zrovna o emisích fosilních paliv, o palivech a spalování, o spalném teple a výhřevnosti, o tepelná setrvačnosti, o šíření a prostupu tepla, o měrných spotřebách paliv a energie, o správném posuzování a vykazování energetických úspor, o správné tvorbě cen elektřiny, o chlazení, o entalpii, o úpravě vody pro energetiku. o odplynění, a proudění kapalin a plynů, a tak bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho. Neví o tom pravděpodobně vůbec nic, anebo jen nějaké kusé informace.

 

A s kusými a neúplnými informacemi se dá v energetice manipulovat velmi snadno, protože jejich příjemce o tom ví pravděpodobně také jenom velmi málo nebo vůbec nic. Že tomu tak je, to časem poznáte z těchto stránek. Energetika se postupně stala tím naprosto nejdůležitější odvětvím ve společnosti. A mnohé suverénní  státy ji přesto ani dnes v rukách nemají. Ty v tom ale musí hrát hlavní úlohu. Právě suverénní státy dnes musí být garantem práva a bezpečnosti všeho druhu. Firmy ani různé společnosti a organizace na to nemají dostatek síly ani kompetencí. Zrovna tak ani jednotlivec nebo rodina. Energetika však může snadno srazit společnost do horoucích pekel. Obrovský zájem o ni přišel velmi náhle a absence znalosti o tomto odvětví se nedá získat ze dne na den. Je to často otázka celých dlouhých desetiletí. A to bohužel nechápou především mladí lidé. Ti to vlastně ani chápat nemohou. Ti to pochopí nejdříve až tak v půlce svého života. Životní zkušenost se nijak urychlit nedá. Tak to prostě vždy bylo, je a také bude.

 

10.11.2022

 

 

 

Jak to vlastně všechno začalo