Hlavní stránka

Malé zdroje

Praktická energetika

Životní prostředí

O naší společnosti

Cesta migrantů do ráje

Palce vztyčené jako piloti přistávající za války na letišti v Anglii po přežité bitvě. Mávání rukama s prsty do "V" jako vítězové přicházejících od Tobruku. Špičkové oblečení, drahé mobily, pod paží notebooky, rozesmáté tváře s dětmi v náručí, kapsy plné eur a dolarů pro převaděče, vize fotbalových trenérů, zdarma získaných vlastních rodinných domů, vidina lehce získané, zajímavé a dobře placené práce ve svobodném světě bez válek. Sny o pohodlného cestování ve vlastních autech, představa rozjímání v mešitách o lidském dobru..?! Takto pravděpodobně vidí svoji budoucnost drtivá většina migrantů beztrestně přelézající i ostnaté dráty, které jim stojí v cestě. Nemyslím si, že na snímcích a v záběrech médií jsou vidět převážně zbídačení a podvyživení lidé. To ani náhodou. Ti co se dostali až do jižní a jihovýchodní Evropy mají jen velice těžko rozbořené a vybombardované domy, těžká zranění a neúplné rodiny. Ani netrpí hladem a žízní, nedostatkem lékařské péče nebo léků a už vůbec ne nedostatkem peněz. Někteří možná ano, ale těch jsou jen promile.

 

Prakticky všichni migranti mají naprosto odlišnou mentalitu od té naši. Z dosavadních zkušeností které už dnes máme, se to především ukáže až v dalších generacích. A potom nás budou naši potomci proklínat. Tento fakt už registrován byl a ví se o něm hodně dlouho. Máme o tom i dnes jasné důkazy. A to nejen v Evropě, ale i v severní Americe. A nemůže je vidět jenom slepý. U takových lidí, kteří nelegálně a bez respektu pobíhají po Evropě, nemůže člověk čekat ani nějaké vysoké morální hodnoty v našem pojetí. Zvláště, když údajně sami prchají daleko od svých bližních. Právě od těch, kteří potřebují jejich skutečnou a bezprostřední pomoc u nich doma. Nebo od tam "toulaví běženci" vůbec nejsou? Copak v takovém rozsahu lze vůbec ověřovat jejich totožnost? Ani mnoha jejich dokladům nelze věřit. To by přece byla naše neuvěřitelná naivita. V našich očích je to samozřejmě jen jejich sobectví, egoismus a touha přijít lehce k materiálním hodnotám vybudovaných jiným člověkem.

 

Tlačí se do vytoužené Evropy a mají o ní velice zkreslené představy. A ještě si vybírají kde chtějí bydlet. A přitom jsou už dávno daleko z dosahu padajících bomb a létajících střepin. A jen málokdo se jim postaví do cesty. A když tak někdo učiní, je od liberálů a samozvaných spasitelů pasován na fašisty a xenofoby.

 

A pak na ně létají zápalné láhve. Téměř na denním pořádku jsou požáry jejich ubytoven. Život za plotem, práce žádná, jídla málo a nakonec zpráva, že bude muset většina z nich udělat čelem vzad, protože porušili naše zákony aniž by byli opravdu ohroženi na životě. Takoví ale zatím moc vidět nebyli. Až potom "v cíli" jim bude vysvětlováno, že všechno je jinak. Že jejich cesta v prostoru Evropy byla nelegální. Až potom se dozví, že byli nejen podvedeni, ale navíc od převaděčů i drze okradeni. Byli ale také zjevně zneužiti pro ně "neznámými mecenáši", kteří jim také ukázali cestu do ráje na zemi.

 

A mnohým z těch, co ještě nevědomě nelegálně šlapou po Evropě, nemůže tak samozřejmě dojít, že neodvratně musí přijít doba, kdy se venkovní teploty nebudou pohybovat nad třicítkou, ale mohou klesat i dlouhodobě hluboko pod bod mrazu. Vidina jejich vlastních domů v ráji se pak rychle rozplyne. Mnozí asi ani vůbec nevědí, že v našich zeměpisných šířkách se musí domy v zimě vytápět a že to také něco stojí. Že budou možná muset spát s malými dětmi v mrazu pod stanem, protože jinde pro ně prostě místo nebude. Potraviny ve skladech mohou být zkonzumované, protože je nikdo nezval, je jich mnoho a nikdo s nimi nepočítal. A další úroda bude nejspíše až za rok, pokud vůbec nějaká bude. Že nebudou už mít ani potřebné prostředky na cestu zpět. Alespoň někam do teplých krajin na které jsou zvyklí. Budou závislí na nás, coby vynucených hostitelích a jejich svoboda bude ta tam. Jak myslíte, že se potom budou takové davy lidí chovat a reagovat na taková trpká poznání?

 

Mohu se ale mýlit. Možná mají kapitáni Evropy jasno co s tím provést. Možná se jim podaří přesvědčit důchodce aby se uskromnili na polovinu. Možná se jim podaří přesvědčit nezaměstnané, když už nějaké dávky berou, aby běžencům na život přispívali. Možná se jim podaří přesvědčit nemocné, aby opustili nemocnice a šli se léčit domů a lůžka uvolnili běžencům. Možná se jim podaří přesvědčit mladé lidi aby se dali do armády spásy. Možná se jim podaří přesvědčit studenty aby běžencům uvolnili katedry a šli pracovat do fabrik a na stavby. Ale je také možné, že EU zaměstná běžence s takovou razancí, že my budeme moci zkrátit svoji pracovní dobu na polovinu jak se nám zvedne životní úroveň! Příkladů podobných vizí by se našlo bezpočet. Že jsou to všechno nesmysly? Kdepak nejsou! A pokud to tvrdíme, tak jsme fašisté a xenofobové. Až tak daleko jsme došli s tou zatracenou EU!

 

A přitom stačilo tak málo. Stačilo říci lidem pravdu hned na počátku jejich vytoužené cesty. Stačilo na ně opakovaně sypat hned na pobřeží Evropy a v utečeneckých táborech z vrtulníků letáčky s vysvětlením v jejich řeči o skutečném stavu, s upozorněním na možná rizika plynoucí z jejich nelegální cesty. Na možná okradení, podvody a také i na ohrožení jejich života. A hlavně začít od začátku věci organizovat. "Vždyť přece EU má dlouho zkušenost s řízením 0,5 mld. lidí mluvící cca 30 jazyky. Dokonce už od roku 1993". Nebo tomu tak není?

 

S největší pravděpodobností je to ale všechno úplně jinak. Při střízlivém pohledu na tento opravdový problém, se standardně uvažující člověk, který už překročil padesátku, nemůže zbavit dojmu, že za tím stojí někdo hodně mocný a hodně bohatý. A navíc je pravděpodobně i psychopat. A ten neuvěřitelný chaos organizuje a nebo ho alespoň nastartoval záměrně. A zkouší kam až může zajít. S přibývajícími informacemi musí v člověku takové přesvědčení růst. Zní to sice dost konspiračně, ale je to také hodně pravděpodobné.

 

Přece není normální aby v této tak důležité věcí celé měsíce a roky nedělali odpovědní lidé prakticky vůbec nic. A nejen to. Aby ještě nepřímo bránili ostatním, kteří vědí jak to provést a chtějí s tím něco dělat. A zdá se docela pravděpodobné, že vedení EU je samo pod tlakem. Má strach z ještě mocnějších a samo si naprosto neví rady. Je pod tlakem toho, který záměrně destabilizuje Evropu. Proto, aby si zde mohl vytvořit lepší podmínky pro rabování dalších území, která jsou ještě plná nerostného bohatství. Jednou už to zkusil "tak trochu silou" ale zatím se mu to nepodařilo. Tak to zkouší záludnějšími metodami. Mnohem jednoduší je zlikvidovat Evropu jako celek, než ničit každý její jednotlivý stát samostatně. Razantní nástup pomyslného vetřelce začal útokem na Anglii. Ta je ale geografický opravdu hůře dostupná. Tak vetřelec zavelel a otočil davy do Německa. A když padne Německo, může padnout i celá Evropa. Jsme přece údajný celek!? Bohužel! Proto je na dosah také politický blekaut Evropy. A asi by bylo lépe, kdyby už byl za námi! Bude to jen další cenná zkušenost a možnost přežití.

 

Když se objeví na vesnici nepřiměřený počet vykradených domů, což může mít jedinou příčinu pouze v neoprávněném vniknutí cizí osoby do domu, také se jako první opatření neposiluje ochrana hranice obce, ale nejprve si každý neprodleně zamkne svůj dům. Teprve potom začne policie honit zloděje. Současná opatření stávajících špiček EU v otázce běženců je do nebe volající neschopnost správně zasáhnout. Řešení je při tom jediné. Pro každý stát je bezpodmínečně nutné nejprve postavit pro sebe co nejrychleji "vysoký ochranný plot" a hranice si hlídat svoji armádou každý sám. A samozřejmě spolupracovat se sousedy. Až pak společně přemýšlet o dalším postupu. Především pak všemi způsoby hlasitě informovat o svých opatřeních. Tak aby o tom věděli všude na světě než vyrazí na zamyšlenou cestu.

 

Čím více lidí žije v jednom prostoru, tím musí být přísnější pravidla jejich chování. Jiná pravidla měla skupina 1,4 mld. obyvatel Země a jiná musí mít zákonitě skupina 7,0 mld. obyvatel.

 

Už dnes lze s jistotou konstatovat, že EU v dosavadní podobě a její křečovité integraci svoji zkoušku naprosto neustála a důvěru obyvatel rychle ztrácí. A určitě už ji zpět nikdy nezíská. Aby existoval kolektiv, musí existovat jednotlivci. To stejné samozřejmě platí i o Evropě a jejich státech. Jediná reálná možnost naší další existence je přežití každého jednotlivého státu, čili jedince. Hlavně jedinci musí jednat. Praxe ukazuje, že dosavadní způsob seskupovaní států do "společné Evropy" nikdy fungovat nebude. Těch posledních několik měsíců to zcela jasně ukázalo. Současné samozvané špičky EU by nejraději ovládali svým vlivem co nejvíce států Evropy aby měly co největší vliv ve světě. Ale jak se ukázalo, v praktickém životě to nejde. Tak si vůbec ani nevšimli, že jejich vynuceně dítě nazvané EU je už prakticky v agonii. A že se už do pohřebního průvodu řadí dokonce i davy nezvaných cizinců.

 

Není to ani sto let, co jeden stát (jeden člověk) chtěl ovládat nejen celou Evropu, ale nakonec šel i dál. A jak to dopadlo víme všichni. Toto poznání zřejmě nestačí některým současným moci chtivým lidem, tak se snaží sešikovat dokonce celé státy v naivní představě že dobijí svět třeba jen ekonomicky. Zase ta prokletá lidská pýcha boří představy člověka v jeho lepší budoucnost.

 

14.11.2015

 

 

 

hlavní stránka