Hlavní stránka

Malé zdroje

Praktiká energetika

Životní prostředí

O naší společnosti

Co s jaderným odpadem?

Vyspělé státy světa na rozdíl od států rozvojových, upouští od budování jaderných elektráren a některé státy je dokonce postupně odstavují z provozu. Je to zřejmě proto, že si ví rady i bez nich, jsou schopny o tomto problému uvažovat a mají dost duševních i finančních prostředků aby se bez JE obešly.  Neztrácejí čas ani prostředky na to aby se zabývaly pochybnými, nejistými, drahými a těžkopádnými řešeními. Tím jsou vysoké pořizovací náklady, přílišná centralizace výroby. Z toho pak plynou vyšší finanční i technické nároky na přenosové sítě. Zanedbatelné nejsou ani ztráty energie při jejím přenosu. Odsouvá to do pozadí nutnost postupné decentralizace zdrojů pro  zvyšování provozní spolehlivosti systému a zajištění jeho bezpečnosti.

 

Proto aby se dalo postupně pozastavit "pálení jaderného paliva" a nahradit ho zemním plynem, je potřeba postupovat s rozvahou a logicky. Provoz jaderných elektráren představuje určité riziko. To je pravda. To riziko však trvá pouze po dobu jejího provozu. S odstavením končí. Mnohem horší je hromadění a skladování vyhořelého paliva. Tam to riziko trvá a dokonce narůstá do nedohledna. A nevím kolik normálních lidí by se chtělo držet pravidla  "po nás potopa".

 

Trvale odstavit z provozu takové náročné a složité zařízení, které navíc funguje, jako provozák nevidím také moc rozumné. Ale pokud bude fungovat jako záložní zdroj. Potom nebude hrozit žádné hromadění vyhořelého jaderného paliva. A ve chvíli, když dojde k problému, jadernou elektrárnou bude moci uvést do provozu. To ale není všechno.

 

Naplánovaným dlouhodobým přerušením provozu jaderných elektráren by se dalo snadno vykalkulovat současné množství "vyhořelého" jaderného paliva. A co by potom mohlo následovat? Je to poměrně jednoduché. Je to práce pro šikovné a inteligentní diplomaty. Jaderné palivo by se dalo nabídnout ke skladování do Ruska. Tam se podmínky i pro trvalé skladování najdou určitě mnohem snáze jak ve středu Evropy. Rusko je jaderná velmoc a skladování má pravděpodobně nějakým způsobem již dávno trvale vyřešeno. A jako protihodnotu jim můžeme nabídnout v dostatečné míře odkup jejich ruského zemního plynu. Rusové by na to určitě rádi přistoupili, protože by měli od nás zajištěný odbyt. Obavy z nějaké politické závislosti mohou mít zase jenom pouze politici. A to pouze ti, kteří jsou v područí někoho politicky mocnějšího. Alespoň pro slušné, normální lidi a obratné politiky, manažery a obchodníky to nemůže být žádný nepřekonatelný problém. A výsledkem může být jenom výhoda pro obě strany.

 

Tím by odpadl nákladný výzkum, budovaní i provoz uložiště vyhořelého jaderného paliva u nás. Odstranila by se ekologická zátěž naší krajiny ve vybraném místě pro naše potomky. Těmito opatřeními by se pak uspořily obrovské finanční prostředky potřebné pro nesmyslné rozšiřování jaderných elektráren. Výrazně by se omezila jaderná "nebezpečnost" elektráren a naprosto by se vyloučila existence jakéhokoliv uložiště vyhořelého paliva. Uspořené prostředky by pak se daly investovat do zvyšování životní úrovně všech obyvatel. A také do rozšíření prakticky "totální plynofikace" energetiky s přímou vazbou na obnovitelné zdroje energie. Určitě by zbyly prostředky na výzkum nových energetických zdrojů.

 

Při dostatku zemního plynu by se dalo u nás užitečně vyřešit i teplárenství. A také zrekonstruovat veškeré uhelné elektrárny na kombinované se zemním plynem. Naše hnědé uhlí by nám zbylo pro chemické účely a černé uhlí pro potřeby výroby kvalitní české oceli. Částečně spolu se zatím existujícím jádrem by byla k dispozici také rezerva elektrické energie pro zlé časy. Při zachování energetické bezpečnosti by zůstalo dost časového prostoru pro další klidný a uvážený výzkum a vývoj energetických zdrojů.

 

Je jenom na nás a našem vedení, jestli se necháme šikanovat nějakými pochybnými politickým zájmy někoho cizího kdesi ve světě. Za cenu zdraví našich občanů, našeho slušného životního prostředí a naší budoucnosti.

 

02.11.2016

 

 

 

 

 

hlavní stránka