Hlavní stránka

Malé zdroje

Praktická energetika

Životní prostředí

O naší společnosti

Domácí fotovoltaické elektrárny

Tento systém domácí výroby el. energie byl prakticky nastartován s neuvěřitelným halasem. U nás snad už neexistuje osoba, která by o tomto možném způsobu výroby el. energie ještě nevěděla. Nyní je potřeba technická fakta a možnosti vyhodnotit a začít prakticky využívat. Fotovoltaika už byla nastartována a to jednou pro vždy. Díky hlasitým kauzám snad už dnes nikdo rozumný nepochybuje o užitečnosti tohoto zařízení. Jinou věcí je zpackaná legislativa. Lze tedy doufat, že dalšímu budování stejných zařízení v malém nebude dál legislativně bráněno.

 

Divoké budování velkých FVE je poměrně velký problém, je ale řešitelný. Především rozhodným postojem odpovědných lidí. Určitě je v této oblasti více a větších problémů. Názory na fotovoltaiku jsou ale hodně medializovány a především nesmírně zmanipulovány stejně tak jako na jádro. Ani trochu se mně ty FV farmy nelíbí.

 

Samotná fotovoltaika je v principu v současné době technicky  naprosto funkční a provozně nejlevnější lokální zdroj el. energie. Toto zařízení lze umístit všude tam, kam v denních hodinách dopadá sluneční svit. Fotovoltaické panely však přeměňují v elektrickou energii i difusní, to znamená nepřímé záření.

 

Přísun energie ze slunce bude vždy a všude zdarma. Množství této energie co "na nás dopadá" bude vždycky v průměru dost. Nerovnoměrný dopad slunečního záření na Zemi v čase je už nyní techniky vyřešen. Použité baterie jsou jen otázkou zvýšených nákladů. Výrobu zařízení, která umožní přeměnu slunečního záření na el. energií si prakticky nebude moci nikdo nikdy uzurpovat. Výrobu el. energie je možné zajistit za určitých podmínek naprosto lokálně. Tedy teoreticky i bez jakýchkoliv rozvodných sítí. Je to jen otázka dostatečné úrovně techniky a tedy i technologií. S jádrem to tak "jednoduché" nikdy nebude. Náročnost celého technologického procesu neumožní nikdy přístup ke zdroji komukoliv.

 

Z výhod fotovoltaického systému pro výrobu el. energie lze jmenoval především možné využití kdekoliv na světě kam dopadá sluneční svit. Jako zdroj tedy může zajistit dokonalou nezávislost. Zdá se to jako velice perspektivní systém. Je ho možné zabudovat prakticky do jakýchkoliv architektonických prvků stavby. Tím se snadněji docílí vyššího instalovaného příkonu. Přednosti tohoto systému jsou mnohokrát vyšší než jeho nedostatky. Na prvním místě lze jmenovat jeho stoprocentní možnou nezávislost, hned potom jeho beznákladový provoz a dále pak nehlučný chod a absence jakýchkoliv pohyblivých částí. To výrazně snižuje potřebu údržby a tedy i nákladů na ni.

 

Nelze ani opomíjet vývoj účinnosti tohoto systému. V současné době jsou komerčně vyráběny panely s cca 15% účinností. Před pár lety odešla z vývojových laboratoří informace o cca 40% účinností, která by měla být komerčně dostupná už ve velice krátké době. Poslední dostupné informace jsou z února 2010. Ty hovoří o laboratorní účinnosti až 85%. Když k tomuto prudkému růstu technické úrovně fotovoltaického systému připočteme také trend prudkého poklesu cen a dostupnost potřebných komponentů, vyjde nám z této rovnice výsledek, že je nejvyšší čas začít technicky připravovat projekt vlastního zdroje elektrické energie. A také neotálet s postupným zajišťováním financí potřebných pro vlastní realizaci.

 

Kdo dovede popustit uzdu své fantazii, umí si docela dobře představit důsledky tohoto technického růstu. Brzy by měly být dostupné panely s trojnásobným výkonem a potom po nějaké době s výkonem šestinásobným proti současnému stavu. To nebude rozhodně trvat 20 let. A to už něco znamená. Už brzy bude možno tyto FV panely zcela určitě montovat téměř všude na rodinných domcích i v jejich okolí. Na střechách, fasádě, zábradlí, plotech, zídkách a pod. Zcela nepochybně i na střechách i fasádách paneláků a bytových domů, Na střechách i obvodových pláštích průmyslových hal, nákupních středisek i ostatních budov, ale i na vnějších technologických zařízeních průmyslových podniků a pod.

 

Dovedete si představit výkon FV elektrárny, až "naskládáme" FV panely mezi koleje železničních tratí? Na střechách uměle vyrobených "tunelů" to už i někde dnes funguje. A v budoucnu zcela jistě vývoj nových technologií dovolí, abychom fotovoltaickými panely pokryli také silnice a dálnice. Povrchy silnic a konečně i svodidla mohou být potom i v noci osvětlovány projíždějícími automobily nebo vlastním pouličním osvětlením. A takto znovu vyrábět elektrickou energii. Takto bude možné el. energii recyklovat. A u silnic pak bude možné vybudovat nabíjecí stanice elektromobilů. To určitě nebude negativně nenarušovat vzhled krajiny ani to nebude zabírat ornou půdu.

 

Jistá firma už dnes vyrábí textilie, které dovedou přeměňovat světlo na elektrickou energii. Představte si co se asi stane, když si takovou folií vytapetujete doma pokoj a po setmění otočíte vypínačem...?!

 

A co teprve přímořské státy. Ty budou už brzy pokud již nezačaly, výkonné fotovoltaické elektrárny umísťovat na hladině moře u svých podřeží. Ať už to budou FVE ve tvaru pontonových ostrovů nebo ve tvaru různých bójí. Obojí bude potom možno docela jednoduše otáčet na vodě proti slunci a využívat jeho záření v maximální míře. A takto zajištěný dostatek velmi levné a přitom maximálně ekologické elektrické energie bude moci v budoucnu upravoval mořskou vodu. A čerpal ji pro potřeby do vnitrozemí. A současně tedy FVE vyřeší i nedostatek pitné vody, který je do budoucna očekáván.

 

Asi nepůjde vše tak hladce, jak je uvedeno v předchozích odstavcích, ale tak už to v životě i v provozu chodí. Zcela určitě však tomuto trendu už dnes nikdo nezabrání ani u nás. Lavina se totiž už utrhla a letí z kopce. Nyní jde jen o to, koho zavalí a kdo se po ní pohodlně sveze.

 

25.07.2013

 

 

 

 

hlavní stránka