Hlavní stránka

Malé zdroje

Praktická energetika

Životní prostředí

O naší společnosti

Zahraniční model domácí tepelné elektrárny C9G

Parametry Návod k obsluze Schéma stroje Schéma zapojení Provozní grafy

V poslední době se na náš trh dostal docela nový energetický zdroj, který se zatím neusadil v podvědomí uživatelů. Já bych ho nazval docela logicky "domácí tepelnou elektrárnou".

 

Je to ucelené zařízení, které má zatím jen jednu variantu. Výšku má 980 mm a půdorys 1 280 x 700 mm. Je vhodné jako zdroj tepla a elektřiny pro standardní až větší rodinné domky. Spaluje především zemní plyn ale prakticky i všechna standardně dostupná plynná paliva. Vyrábí současně teplo i el. energii. Prakticky stejně jako v klasické tepelné plynové elektrárně. V poměru cca 1/3 elektřiny a 2/3 tepla. Princip technologického postupu je však radikálně odlišný. Především v tom, že je provozně mnohem jednodušší. A současně tak velký, že se vejde do každého rodinném domku.

 

V principu jde o Stirlingův motor. Na Wikipedii najdete spoustu podrobností a technických informací o tomto pohonu. Tento agregát, který by se dal také nazvat odborným výrazem kogenerační jednotka, je poháněn plynem. Stirlingův motor je svým klidným provozem schopen v pohodě spolupracovat s klasickými obnovitelnými zdroji, jako jsou větrné a fotovoltaické elektrárny. A konečně v jistých ohledech i s lokálními solárními zdroji. Dosavadní kogenerační jednotky srovnatelných výkonů jsou poháněny převážně spalovacími motory. Tím jsou především provozně těžkopádné a také výrazně hlučnější. Tím se do rodinných domků moc nehodí.

 

Nesmírnou výhodou Stirlingova motoru je fakt, že splňuje jednu naprosto banální podmínku. Komerčně dostupné provedení je dnes už naprosto funkční při spalování standardních plynných paliv. Co se týká ostatních kapalných a pevných paliv, je Stirlingův motor v některých případech  ještě ve stádiu určitého vývoje. Ale při spalování uvedených plynů funguje naprosto spolehlivě. A zemní plyn je dnes už zaveden do většiny našich domácností. Když k této "domácí tepelné elektrárně" připojíte fotovoltaickou elektrárnu nebo elektrárnu větrnou či obojí, získáte naprosto spolehlivé soustrojí, které je schopno pracovat nepřetržitě ve dne i v noci jako ucelený a lokální zdroj.

 

Z dalších výhod Stirlingova motoru lze jmenovat poměrně vysokou účinnost, značnou životnost, malé nároky na údržbu i prakticky bezobslužný provoz.

 

K nevýhodě lze přiřadit jeho poměrně velkou hmotnost. Ale především vysoké nároky na technické parametry s ohledem na těsnost válců. Dále je to náročná montáž a postupy při samotné výrobě. A také potřeba speciálních materiálů. K tomu když potom přidáme zatím malou sériovost výroby, vyjde poměrně vyšší cena.

 

Můžete se na tepelnou domácí elektrárnu podívat ze dvojího úhlu. Při plně funkčním provozu soustrojí tepelná elektrárna podpoří a zajistí spolehlivost na ni napojených obnovitelných zdrojů. Těmi jsou fotovoltaika a větrná elektrárna. Anebo obnovitelné zdroje pomohou tepelné elektrárně za plynulého provozu uspořit palivo. Tyto lokální energetické zdroje tak mohou fungovat zcela spolehlivě a bez výpadků. A to především na úrovni rodinných domků a malých provozoven.

 

A dokonce při použití C9G pro větší celky je možno stávající vyvinutou a snadno dostupnou jednotku zapojovat dle potřebného výkonu "vedle sebe". A jak už bylo zmíněno, také společně prakticky s jakýmikoli obnovitelnými zdroji. Ve světě už vznikají výkonové řady Stirlingova motoru nejenom pro spalování zemního plynu. Sériově už se také vyrábí v kompletu se slunečními zrcadly. Stále ale zatím Stirlingův motor zůstává novinkou.

 

O pořízení Stirlingova motoru jako domácí tepelné elektrárny by mohli přemýšlet především ti, kteří mají k rodinnému domku funkčně připojenou nějakou malou provozovnu, nejlépe s celoroční potřebou tepla. Namátkou bych jmenoval domácí palírnu, sušárnu, konzervárnu, ale také skleník, malý domácí pivovar, vývařovnu s jídelnou a pod. Mohou to být ale také malé lázeňské provozy,  jako jsou například sauny nebo uměle vytápěné bazény.

 

Pokud by se v budoucnu podařilo dotáhnout vývoj Stirlingova motoru do fáze, kdy bude schopen plně "spolupracovat" s tepelným čerpadlem, budou spolu schopny komerčně vyrábět elektřinu z okolního tepla. Nahradí tak funkci i těch největších baterií. Toto soustrojí pak může být schopno vyrobit kdykoliv a kdekoliv elektřinu "čerstvou". Zatím je to ale  jen vize možného.

 

16.10.2016

Další technické informace

 

 

 

 

hlavní stránka