Hlavní stránka

Malé zdroje

Velká energetika

Životní prostředí

O naší společnosti

Další technické informace k tomuto modelu C9G

Příklady využití

 

Bytové domy

Hotely a penziony

Administrativní budovy

Školy a nemoznice

Obchodní domy

Průmyslové objekty

Kryté bazény a akvaparky

Skleníky

Čističky odpadních vod

Zemědělské bioplynové stanice

 

Uspořádání motoru

1.expanzní píst

2. Výměník

3. Regenerátor

4. Chladič plynu

5. Kompresní píst

6. Kliková hřídel

 

Stirlingův cyklus

Stirlingův cyklus

 

Hlavmí část jednotky

Spalovací komora

 

Výkonný hořák s pohročilou technologií

bezplamenné oxidace FLOX zajišťuje vysokou účinnost spalování a zároveň výrazně redukuje emise CO2 a NOx.

Součásti hořáku je předehřev nasávaného vzduchu.

Spaliny jsou ve spalovací komoře 6x reciklovány.

Režimy Start a Flox používají různé způsoby dodávky plynu.

Spalovací systém

1. Přívod vzduchu

2. Přívod plynu (Flox) - během provozu

3. Přívod plynu - při startu

4. Zapalovací a ionizační elektroda

5. Odvod spalin

6. Předehřev vzduchu

7. Izolace

8. Přední spalovací tryska

9. Směovací trubice

10. Topná hlavice

11. Přepážka

12. Přední kryt

13. Expanzní píst

14. Vedení termočlánků

15. Distributor plynu

16. Zapalovací a ionizační elektroda

17. Lambda sonda

Popis jednotky

 

1. Spalovací jednotka

2. Generátor

3. Expanzní nádrž

4. Tepelný výměník spalin (je-li součásti)

5. Řídící panel / ovládací skříň

6. Tlaková láhev s pracovním plynem

7. Ventily pracovního plynu

8. Olejový filtr

9. Olejová vana

 

Popis jednotky

 

10. Hlavní vypínač

11. Horní kryt

12. Startér (je-li součástí systému)

13. Rozvodná skříň, generátor

14. Ventilátor hořáku

15. Oběhové čerpadlo

16. Deskový výměník tepla

17. Ventily hnacího plynu

 

 

Instalační přípojky

 

Voda

Hnací plyn (ZP, LNG, LPG, bioplyn)

Elektřina

Spaliny

Pracovní plyn (helium) KPG

Vodní kondenzát

------------------------------------------------

  1. Hlavní vypínač

  2. Přípojka hnacího plynu VSTUP

  3. Přípojka spalin

  4. Vzduchová ventilace

  5. Škrticí ventil

  6. Plynový řídící ventil (provoz - FLOX)

  7. Plynový řídící ventil (spouštění)

  8. Cladicí voda VSTUP

  9. Chladicí voda VÝSTUP

10. Kondenzát a promývací kapalina Výstup

11. Tlakový spínač nasávání

12. Promývací kapalina VSTUP

13. Kabelové průchodky

14. Připojení vnějšího zdroje prac. plynu

 

 

 

     hlavní stránka