Hlavní stránka

Malé zdroje

Praktická energetika

Životní prostředí

O naší společnosti

Domácí vodní elektrárna

Zbudovat malou vodní elektrárnu vyžaduje poměrně dost peněz. Nemůže ji zbudovat každý, protože to vyžaduje specifické podmínky. Musíte k tomu mít vhodné místo u vodního toku a  vyjasněny majetkové vztahy pozemků. Uvažovat s obslužným prostorem vlastní vodní hráze i náhonu, atd. Vlastnit potřebnou techniku pro údržbu a nebo mít možnost pronájmu techniky či dodavatelských služeb. To ale zase prodražuje provoz a snižuje zisky. Často jsou potřeba těžké stavební stroje jako nákladní auta, bagry, ale také třeba i sací bagr. K tomu také pohonné hmoty, kvalifikovaná obsluha a pod.

 

Takže to není jenom o tom že zbudujete malou vodní elektrárnu a pak už se jenom budete probouzet každé ráno "s nemalými zisky pod hlavou". Přijdou povodně a zanesou vám náhon. Přijdou sucha a vy nevyrobíte. Přitom musíte dodržovat sjednané smlouvy a diagramy dodávek. K tomu Vás nahání vodohospodáři, ekologové, rybáři. Když se turbína točí tak vám to zisky přináší. Aby se ale točila, to chce trvalé úsilí, o kterém nemáte jako neznalí ani potuchy. A když Vám povodeň zatopí strojovnu a vyřadí tím z provozu generátory, máte na určitou dobu nejen zastaveny finanční příjmy, ale také navíc i škodu. A generátor není zrovna levná záležitost.

 

Elektrická energie je sice vyrobena čistou technologií, může být ale ohrožena přírodními živly, proti kterým můžete být zcela bezmocní. Řeknete si, tak to pojistím. Máte ale vůbec představu, jakou jistotu vám v dnešní finanční krizi mohou dát pojišťovny pro události způsobené přírodními živly? Na buben přišly některé i ty největší světové pojišťovny, které si kdysi troufaly pojišťovat majetek v oblastech válečného stavu.

 

V žádném případě vás nechci odrazovat od podnikání v této oblasti. Naopak. Každý menší zdroj výroby elektrické energie než jsou výrobní jednotky v rukách monopolních výrobců a dodavatelů, je přínosem a krůčkem k energetické stabilitě. A provozní bezpečnosti nás všech. Sděluji vám jenom fakta o kterých vím, a s kterými jsme se už setkal.

 

Vlastně tento prastarý způsob výroby energie už znali lidé kdysi dávno. To ještě neměli o elektřině ani ponětí. A fungovalo to docela dobře. Mlynáři proto už kdysi patřili k těm nejváženějším osobám ve vesnici. Jen pro zajímavost jsem vybral na wikipedii pár základních informací.

 

Vodní (kolový) mlýn je mlýn, poháněný proudem vody. Energie proudící vody je přenášena na hřídel prostřednictvím vodního kola. Je to starověký vynález, který byl známý antickému světu již od 3. st. před n.l. Ve středověku byl dále rozvíjen a už od 7. století se mlýny rozšiřovaly mimo původní území Římské říše a Irska. Mlýn (latinsky "mola", německy "Mühle") do Čech pravděpodobně přinesli mniši – benediktýni. Nejstarší zmínky o vodních mlýnech v českých zemích pocházejí z 8. století. Základem vodního mlýnu obecně je vodní kolo, poháněné energií vodního toku.

 

Budování malých vodních elektráren bylo velkou módou před lety. Móda odezněla a objevily se lukrativnější způsoby "zbohatnutí". Obávám se že značná část omezených možností v tomto směru již byla vyčerpána. Přesto však, pokud by se někde objevila možnost a realizace se jevila alespoň trochu průchodná, skočte po této příležitosti a čiňte pro to všechno jak to jen půjde. Morální i tržní cena každého lokálního zdroje energie začne velmi brzy strmě stoupat. O tom nepochybujte.

 

15.05.2013

 

 

hlavní stránka