Hlavní stránka

Malé zdroje

Praktická energetika

Životní prostředí

O naší společnosti

Energetické štítky budov

Naše úřady především pod tlakem EU požadují při převodu nemovitostí audit ve formě "energetických štítků budov" Je v souladu se zákonem č.406/2000 Sb. a souvisejícími předpisy. Dle mého názoru však takto formulovaný požadavek není v souladu  se zdravým  rozumem. Samozřejmě že všechna energetická zařízení i jejich provoz je užitečné auditovat. Ale nejen to. Je to nutné dělat dokonce průběžně. Nařizovat však někomu takovouto činnost a tahat z něho peníze je stejně absurdní jak mu nařizovat aby se choval ekonomicky, dodržoval předpisy i pravidla a ještě za to někomu platil. Já jsem ve své provozní praxi takovéto audity konal denně a nikdo mně je nenařizovat. Potřeba to prostě logicky vyžadovala. Znát zařízení z hlediska jeho technického stavu, provozu i ekonomického výsledku.

 

Pokud chcete energetiku vašeho rodinného domu řešit směrem k úsporám, spolehlivému provozu a vlastní nezávislosti, rozhodně je nejlepší začít inventurou spotřeb a až potom inventurou technického stavu. Je doslova nutné hlídat provoz a jeho spotřebu. Je to jako s autem. Když budete mít auto v tom nejlepším technickém stavu a přitom nebudete umět řídit, určitě brzy skončíte v příkopě. Za ty léta praxe jsem si pro tento způsob hlídání spotřeb vytvořil vlastní systém. Používám ho dodnes. Pro vlastní potřebu i pro potřebu hlídání spotřeb svým vybraným známým. Věřte ni, že si sice můžete svoje spotřeby energií kontrolovat vždy při vyúčtování dodavatele např. jednou za rok. Pokud se tedy vyznáte v obdržené fakturaci. Ale k šetření a regulaci úspor to moc nestačí.

 

Ani se mně moc nechce komentovat kvalifikaci k tomuto oprávněných osob. Nemluvě o tom, v jakých podmínkách je někdy nutné provádět potřebná šetření. V drtivé části nejsou pro to žádné a nebo téměř žádné podklady. Udělat opravdu řádné technické šetření izolačního stavu staré budovy je často nemožné. Ale provést se to musí. Pak se přivře oko, střelí se párkrát do kře a dá se razítko. Jak to chce kdo zkontrolovat? Ten kdo to nařídil, neměl o této problematice ani ponětí. Vnucuje se myšlenka, že je to záměr někomu přihrát do kapsy nějaké příjmy. Pár řádků o tom napsat mohu, protože jsem se takového "zvýšení kvalifikace" sám kdysi pokoušel.

 

Když jsem zjistil, o co vlastně jde, na půli cesty jsem z toho rychle vycouval. I přes nemalý vstupní poplatek. A jak jsem časem zjistil, nebyl jsem vůbec sám. Odmítl jsem tedy raději získat "kulaté razítko" abych se nedegradoval. V energetice jsou určité kontrolní technické profese, které svou úroveň rozhodně mají. Ale zrovna tento požadavek EU se nedá jen tak překousnout.

 

A když se náhodou k "razítku" dostanete, musíte se nejprve pojistit. A to "u doporučené pojišťovny". Potom shánět práci a vykonávat ji v limitovaném rozsahu. Toto by bylo docela normální. Za normální ale nepovažuji nařízené časté návštěvy různých mnohadenních a drahých "seminářů" podmíněných pobytem v určených a ještě dražších hotelích.

 

Když to shrnu, energetické štítky by možná jakýsi smysl měly. Pokud by nebyla naprostá utopie se dobrat nějakého seriozního výsledku tímto nařízeným postupem. Tomu tak není ani náhodou.

 

18.12.2015

 

 

hlavní stránka