Hlavní stránka

Malé zdroje

Praktická energetika

Životní prostředí

O naší společnosti

Gastronomie, pandemie a energetika

aneb výdělečné hospody, restaurace a hotely, ...

Často jsem se už vyjadřoval o energetice, že zasahuje do všech lidských aktivit. Samozřejmě (či kupodivu?) i do gastronomie a souvisejících činností. Dnes žijeme v době, kdy právě tento obor výrazně trpí a zdá se, že tento stav tak honem neskončí. A vinit někoho nebo něco za to, že mají lidé obavy využívat služeb v tomto oboru tak, jak tomu bylo v minulosti, je docela hloupé. Také očekávat v dnešní době od někoho pomoc je dost naivní. Je pravda, že někteří zpupní „Einsteinové“, kteří vědí naprosto všechno sami nejlépe, se těchto svých údajných práv domáhají, ale to nepomůže ani jim, ani nikomu, kdo v gastronomii podniká nebo pracuje.

 

Jedno řešení však existuje. Mnozí zainteresovaní energetici si lámou hlavu, jak elektřinu ukládat, aby byla k dispozici nepřetržitě. To není jednoduchá záležitost. Mám jiný návrh. Co tak, sice nepřímo, ale levně, snadno a užitečně ukládat elektřinu hned na počátku do produkce potravin? Tím se posílí jak potravinová, tak i samotná energetická bezpečnost. Jde o to, zpracovávat potraviny lokálně a pro tuto potřebu si případně také pořídit nějakou vhodnou malou tepelnou domácí elektrárnu. Odborně řečeno kogenerační jednotku, nejspíše na zemní plyn, A lokálně si také sami elektřinu vyrábět.

 

V praxi to vidím tak, že kuchař uvaří jídlo, ale protože nemá hosty z důvodu pandemie, tak toto jídlo zavaří. Záleží především na kuchaři a jeho umění, aby uvařil to, co se zavařit dá. A taková jídla rozhodně existují. Potom nemusí ani prodávat jídlo přes okénko a momentálně práci mít bude, stejně jako lidé okolo něho. Vybavení na to má, a logisticky je také pro to také zařízen. Za těchto mimořádných okolností taková práce smysl má. Ani konzervárny na buben nepřijdou.

 

Rozhodně jste si všimli, že i mnohé supermarkety mají své vlastní pekárny. Co brání hotelovým kuchyním, restauracím, rekreačním střediskům a konečně i mnohým hospodám, aby se vybavily nějakými vhodnými, příslušně výkonnými pekárnami a zaměřily se třeba i na různé místní speciality.

 

Jak zavařená jídla, tak i pečivo, potom budou moci tyto menší a malé "výrobní jednotky" produkovat nejen v pandemii, ale v budoucnu prakticky nepřetržitě. Tím budou moci vyrovnávat kolísání návštěvnosti svých provozoven. Ta nyní často kolísá i podle ročního období.

 

Začít jednat mohou prakticky okamžitě, pokud pro to technické vybavení mají již nyní. Vlastní energetický zdroj si mohou pořídit až později, až jim začne stoupat spotřeba elektřiny. Tito malí producenti takovýchto konečných potravin, potom mohou prodávat své zboží „přímo ze dvora“, po jednoduchém přizpůsobení svých provozoven k prodeji, nebo si sjednat spolupráci s klasickými místními prodejci.

 

Stát jim může pomoci několika způsoby. Může jim poskytnout prostředky pro potřebné rozšíření technického vybavení. Takováto pomoc bude mít trvalou hodnou i do budoucna. Může na ně zpočátku bezplatně dohlédnout v oblasti stanovení pravidel a dodržování hygieny. Může jim ale také pomoci s případnou rekvalifikací stávajícího personálu. Zaškolit laiky na pomocné kuchaře se dá výhodně provést také na místě při použití stávajícího vybavení.

 

Určitě ale stojí také za zmínku, že u těchto malých provozoven bude administrativně snadné, a přitom velice účinné, sáhnout třeba i k diferencovanému snížení cen elektřiny. Taková pomoc v době pandemie se dá použít prakticky všude. Přitom o ní zatím nebylo vůbec slyšet.

 

Takto se ale nemusí chovat jenom kuchaři, kteří jsou prakticky na konci řetězce tohoto zpracovatelského odvětví. Obdobně tak mohou učinit i sedláci a statkáři na počátku produkce potravin. Pokud si pořídí svůj vlastní energetický zdroj na principu kogenerační jednotky, poháněný zpočátku jen zemním plynem, budou se moci mnohem snadněji věnovat chovu zvířat i pěstování rostlin. Dostatek tepelné i elektrické energie jim také zajistí i možnost prodeje své produkce „přímo ze dvora“.

 

S pomocí správného využití energetiky je možné zajistit si do značné míry i potravinovou bezpečnost. Určitě se takovým a podobným opatřením nejen zlepší kvalita potravin, ale i rozšíří sortiment. To vše za využití místních zdrojů. Bez nesmyslného převážení po celé Evropě.

 

01.01.2021

 

 

hlavní stránka