Šéfkuchařem v Bílém domě

 

DOMÁCÍ

ELEKTRÁRNY

 

 

 

 

O autorovi stránek

Gastronomie a energetika.

Malé zdroje

Praktická energetika

Životní prostředí

O naší společnosti

Energetika jako nástroj revitalizace po pandemii

 

Vše ukazuje na to, že se nacházíme v tak rozbouřené době, jakou nikdo z nás dosud nepoznal. Která až odezní a sedne prach, nebude už nikdy nic takové, jako bývalo před tím. Nelze však ani vyloučit, že potom budeme opět stát nohama na zemi a přemýšlet hlavou. V poslední době tomu tak rozhodně nebylo.

 

Každý ví, že v tyto dny čelíme nečekanému zdravotnímu ohrožení, a to nás v budoucnu bude stát obrovské prostředky. Až tato odezní, a to zatím ani nevíme kdy to bude, budeme mít všichni hodně hluboko do kapes. S tím je potřeba počítat a připravit se na to, pokud je to vůbec možné. Už dnes se hledají různá řešení. Všechna z nich jsou ale velice obtížná, zdlouhavá a také nákladná. Žádné z nich však není univerzální. Více řešení musí mít i více variant.

 

Rád bych upozornil na jednu variantu, kterou popisuji i ve své knize. Jsem přesvědčen o tom, že by mohla výrazně pomoci revitalizaci jak našemu státu, tak současně i všem občanům. Dosud nebylo nikde vidět ani náznak toho, že bychom si mohli v nouzi pomoci také energetikou. Energetika umí dělat divy, ale o tom ví zatím jen málo lidí, protože ji dobře nezná. Přitom by se na takovém opatření mohli podílet současně téměř všichni naši občané. Podmínkou ale je, že vše musí být výhradně v režii státu. A přitom to chce vlastně docela málo.

 

Stačí jen, aby stát začal neprodleně od naprosto všech stávajících i budoucích výrobců vykupovat za rozumnou cenu co nejvíce elektřiny. A nestaral se o to, jakým způsobem byla vyrobena. Musí ji ale vykupovat od výrobců přímo on. A zatím ji nemusí ani zdražovat. Vzniklé přebytky pak může vyvážet. Ale samozřejmě nesmí připustit export nikomu jinému. I kdyby pro to měl okamžitě změnit nějaké zákony. Elektřina je vrcholně strategická komodita, proto je naprosto logické, že o ní musí rozhodovat pouze stát.  A navíc dnes máme v republice mimořádný stav.

 

U nás se vyrobí za rok cca 75 TWh. Pokud by stát současnou cenu postavil na svou marži třeba jen 1,- Kč/ KWh, získá jenom výkupem přímo od výrobců celkem 75 mld Kč /rok. To, co by získal vývozem, to už nedovedu ani odhadnout. Z dostupných zdrojů jsem narychlo shromáždil přibližnou celkovou roční výrobu v několika okolních státech. Jen pro informaci a představu uvádím:

 

Německo    600 TWh

Polsko        150 TWh

Slovensko     20 TWh

Itálie           300 TWh

Maďarsko     40 TWh

 

To, co by ze své výroby mohli mít při prodeji všichni lokální výrobci elektřiny, to by je určitě motivovalo k okamžitému a rychlému rozšiřování a budování dalších nových zdrojů. Svoje potřebné množství by si ponechali, a už to by jim snížilo životní náklady. Výrazně toto opatření pak využijí také živnostníci i malé firmy. Pro ty bude snazší nějaký menší energetický zdroj pořídit a uvést do provozu. Vlastními zdroji lokální výrobci také sníží potřebu elektřiny státu, a ten potom bude moci zvýšit svůj export a tím také svůj zisk.

 

Výrobci mohou začít u fotovoltaiky. Mnozí jsou pro to vybaveni už nyní. A s nějakou podporou státu mohou začít budovat a uvádět do provozu také menší a malé tepelné elektrárny a výrobu postupně navyšovat. V konečném efektu to bude mít smysl jak pro kmenové výrobce elektřiny, tak pro náš stát. A konečně i pro zahraničního odběratele. Vyžaduje to jenom udělat urychleně potřebný pořádek v naší energetice.

 

Tímto opatřením může náš stát nastartovat jeden segment obnovy a revitalizace naší ekonomiky. Na počátku by mohl podpořit jednorázovou finanční podporou každý nově budovaný zdroj elektřiny. Následně však může celý tento proces snadno řídit pohybem cen při výkupu a prodeji elektřiny.

 

Nemůže být pochyb o tom, že toto opatření bude mít pozitivní psychologický vliv. Výhled celé společnosti do budoucnosti bude mít nějakou perspektivu. Bude ale také přímo motivovat 10 mil. naších občanů k tomu, aby v tomto smyslu sami jednali a budovali další menší a malé zdroje elektřiny. Tak, jak je to podrobně popsáno v samostatné kapitole knihy o energetice s názvem Elektřina jako alternativní platidlo. Sice se může mnohým zdát, že bude toto opatření příliš dlouhodobé a zdlouhavé. To samozřejmě pravda je. Zájemci však mohou začít okamžitě. A to úvahami, kalkulacemi, projekcí a konstrukcemi jednotlivých zdrojů. A mohou do toho vstoupit naprosto všichni, kteří zrovna neřeší zdraví a bezpečnost těch ostatních. Vše má v tuto chvíli v rukách stát, který by měl co nejrychleji rozhodnout a dát pokyn.

 

Samozřejmě, že každé jednotlivé uvedení energetického zdroje do provozu bude něco stát a také nějakou dobu trvat. To všechno bych ale ponechal na každém zájemci. A k tomu mu musí vytvořit podmínky stát. Trvanlivost každého jednotlivého energetického zdroje můžeme potom počítat na dlouhá desetiletí. Dnes můžeme konstatovat, že elektřina jako energie, je v současné době jednou z podmínek pro život. Myslím, že ji můžeme bez obav přidružit ke vzduchu a vodě.

 

27.03.2020