Hlavní stránka

Malé zdroje

Praktická energetika

Životní prostředí

O naší společnosti

Jak je to s jádrem

Když jsem v roce 1975  seděl jako energetik v kanceláři jednoho středně velkého strojírenského podniku v Brně, ležely přede mnou na stole plány paliv a energie "na příští pětiletku" včetně výhledu do roku 2005. Tenkrát jsem při zpracování počítal s průměrnou účinnosti našich elektráren 44%. Ještě dnes si na to pamatuji a našel jsem to také ve svých poznámkách. Tehdy opravdu fungovala naše energetika s tak "příznivým" využitím zdrojů. Dnes po 40 letech pokroku některé zdroje uvádějí jen 33%. To je víc jak 10% k horšímu.

 

Tehdy jsme totiž ještě neměli žádnou jadernou elektrárnu. Zdroje elektrické energie byly rozesety po celé republice. Cukrovary, potravinářské závody, pivovary, papírny, dřevařské závody, cementárny, chemičky, ale i větší strojírenské závody, železárny, hutě. Většina z nich měla svoje parní turbíny a vyráběly si pro sebe elektrickou energii. Přitom využívaly přebytečné teplo pro svoji technologii a samozřejmě v zimě i pro vytápění závodů. Byly ale také často napojeny na městské tepelné sítě, kam dodávaly odpadní teplo ze svých parních turbín. Proto se také u nás mohla vyrábět el. energie s vyšší účinností, a tedy i s menšími ztrátami. Ztráty tvoří při výrobě především nevyužité teplo. Nebo lépe řečeno. Čím více se využije odpadního tepla z výroby el. energie, tím jsou ztráty menší. Všechny dnes takto vyřazené lokální zdroje el. energie včetně některých dnes už odstavených uhelných elektráren,  převzaly potom naše dvě jaderné elektrárny. Tehdy lokálně využívané odpadní teplo z parních turbín tak dnes odchází nevyužité přes chladicí věže jaderných elektráren do atmosféry. Obrovská oblaka vodní páry z Dukovan jsou tak často vidět až z Bohunické nemocnice v Brně. Viděl jsem důkazy o tom, že sloupec teplého vzduchu nad Dukovanskou elektrárnou je schopen narušit i přírodní živel jako je procházející bouřka. A takovéto ohromné množství energie je pak nenávratně v čertech.

 

Ani jaderné elektrárny nemají vyšší účinnost jako elektrárny tepelné. Jsou vlastně také tepelnými elektrárnami. Přitom v klasických elektrárnách palivo vyhoří. Sice také s nějakými ztrátami, ale prakticky beze zbytku. Ale palivo v jaderné elektrárně vyhoří jen cca ze 4 %. Když potom vezmeme účinnost klasické výroby el. energie, která je prakticky stejná, a také i včetně distribuce až ke spotřebiteli činí přibližně jen 25%, potom z původního jaderného paliva využijeme přímo prakticky jen 1%. To, co potom promrháme v jaderných elektrárnách v současné době za jeden rok, to bychom mohli jednou za "normálních okolností" spalovat ještě dalších přibližně 96 let. Uvědomil si toto vůbec někdo? Napadlo vůbec někoho spočítat, kolik tohoto paliva promrháme za padesát let provozu atomové elektrárny? To činí 96 let mrhání x 50 let provozu, což je uvažovaná životnost Temelína. A potom vychází, že je to 4 800 let. Bez ohledu na spálené množství. Pokud bychom uvažovali rozšířit Temelín dvakrát, potom by bylo toto množství promrhaného paliva také dvojnásobné. A dvojnásobné by bylo samozřejmě i skladované množství nebezpečného nevyhořelého paliva. Když tento proces, jen pro přirovnání, otočíme proti proudu času do minulosti, tak z toho vyjde, že kdyby Temelín kdysi mohl zapálit sám Archimedes, tak by z takto promrhaného paliva mohla tato atomová elektrárna vyrábět el. energii v naprosté pohodě ještě dnes. A to by byla asi v půlce provozu. To je strašné zjištění. Někdo sice může argumentovat, že tato čísla jsou nepřesná, ale samotný princip výpočtu se napadnout nedá. Osobně si myslím, že nikdy a nikde na světě není možné rozkrást tolik hodnot, kolik je možné jich promrhat. Důvodů je pak více. A v našich jaderných elektrárnách se tak děje už desítky let.

 

Provozovat jadernou elektrárnu v současné době mně připadá v principu vlastně naprosto zvrácené. Je to jako kdybychom z kotle vyhrabali nevyhořelé uhlí, a to museli uchovávat ve žhavém stavu k dalšímu použití. Provozem jaderné elektrárny ohrožujeme kolem sebe miliony obyvatel. A ukládáním jen ze 4% "vyhořelého paliva" ohrožujeme obyvatele ještě navíc k tomu. Nezapomeňte, že do budoucna případné další použití "nevyhořelého paliva" jen prodražujete. A to o budování skladu, o údržbu a provoz ve skladě i o manipulaci s palivem tam a zpět. Toto řešení mně osobně vůbec normální nepřipadá. Není logičtější, levnější a ohleduplnější,  jaderné palivo zatím vůbec "nepálit"? Do té doby, než se s ním opravdu naučíme zacházet a využívat ho? A kdy navíc už nebude tak nebezpečné?

 

Současným monopolním výrobcům jde pouze o to, vyrobit a prodat za každou cenu a komukoliv a kamkoliv. Přesto, že nás takováto výroba v jaderné elektrárně ohrožuje všechny a to přímo. O tomto ohromném nebezpečí jsme se už přesvědčili všichni a dokonce více jak jednou. To každému normálně myslícímu člověku musí stačit. Populisté velice rádi prezentují svoje vize na období 40 let dopředu i více. Po mně to před 40 lety také kdosi chtěl, ale já na rozdíl od těch populistů dnes vím jak to celé dopadlo.

 

Nevidíte v záměru rozšiřování Temelína a Dukovan příměr toho, jako by se k nám někdo pokoušel lstivě přestěhovat ropná pole? Obojí je vlastně strategický zdroj energie. A jak se dnes chovají světoví supi mezi ropnými poli, to snad víme všichni. Někomu už dnes asi nestačí rabovat ani ropná pole, tak chce přistoupit na vyšší úroveň rabování. A to na rabování jádra ve formě elektřiny. Tyto jaderné elektrárny jsou přece naše a ty nebyly zadarmo. A je jedno, jestli to pro nás bude lupič z východu nebo lupič ze západu. Všichni mají velice blízko k našim jaderným zdrojům. Jsme přece ve středu Evropy. Takovým lupičům ale potom žádné případné vystěhování ze zamořeného území nehrozí.

 

Příčina současného blokování dalšího rozvoje naší energetiky, především však zdrojů může mít více důvodů. Může to být neznalost problematiky, a na to navázaný strach z nových řešení. Může to být také nezájem odpovědných osob spojený s obyčejnou lidskou leností přemýšlet a pak jednat. Určitě ale za tím bude také bezbřehá chamtivost některých účastněných skupin lidí. Chamtivost samozřejmě nezmizí ze světa nikdy. Jde ale především o to, abychom my ostatní ji udrželi na uzdě a občas také práskli bičem...!!

 

02.11.2016

 

 

 

 

úvodní stránka