Hlavní stránka

Malé zdroje

Praktická energetika

Životní prostředí

O naší společnosti

Jak se při blackoutu chovat

Jak už jsem uvedl, při takovémto průšvihu je třeba především zachovat klid a nepanikařit. Pro tyto nastalé situace neexistují nějaké definitivní rady ani předpisy. Samozřejmě existují nějaké základní pokyny. Ty se ale mohou vztahovat především k určitému místu. A vy stejně nevíte, kde a kdy zrovna budete. A není možné pojmout veškeré potřebné informace.

 

Potom vám zbývá jediná možnost. A tou je sledovat aktuální stav na příjmu nějakého centrálního zdroje. Tím potom může být pravděpodobně rozhlas. Jenom že vy musíte být vybaveni příslušným přijímačem, který je ale napojen na zdroj energie. Tomuto řešení vyhovují mobily, ale pouze do doby jejich vybití. Rozhlasové přijímače napájené bateriemi jsou vhodnější.

 

Vám potom zbývá jen sbírat informace ze všech dostupných zdrojů a ty vyhodnocovat. Je důležité, jestli budete v tu chvíli doma, v zaměstnání nebo na cestách. Především je důležité, jestli takový výpadek bude trvat den, dva, tři a nebo i více. A to vy v rukách nemáte. Návrat k normálu musí zajistit k tomu určené firmy a instituce. A já se obávám, že právě tyto subjekty  nám už dnes mnohé informace dluží.

 

Člověk z toho potom může vyvodit závěr, že ani odpovědní za tuto problematiku si asi neví moc rady a proto nekonají. Já osobně jsem dosud žádné pokyny na způsob přijímání zpráv v době blackoutu nezachytil. Nevíme ani, zda se v tuto kritickou dobu bude náš stát řízen zrovna tímto způsobem. Pokud ano, ani pak nemáme ponětí o tom, která stanice a kde bude dostupná. Každý měsíc jednou, v předem určenou dobu hučí sirény pro kontrolu dostupnosti akusticky vyhlášeného poplachu při různých způsobech ohroženích. Při blackoutu však můžeme použít pro předávání zpráv tak pouze zvony. Ale ani na to není dnes zpracovaná žádná smysluplná instrukce. Alespoň podle mých informací.

 

Ve škole nás kdysi učili v občanské výchově, že před očekávanou válkou se nejprve vyhlásí stav ohrožení. A potom následují další potřebné kroky. To bylo potom dost času i na mobilizaci. Když nám vyhlásí válku současná technika, nedá nám čas ani dvě vteřiny. My to víme a děláme si z toho leda ještě legraci. A děláme ramena, jací jsme to borci, co všechno jsme dokázali. Že ale mnohým z nás může jít opravdu o život, to si nepřipouštíme.

 

13.05.2018

 

 

 

 

 

hlavní stránka