Hlavní stránka

Malé zdroje

Praktická energetika

Životní prostředí

O naší společnosti

Jak změřit vydatnost studny

Myslím si, že se nenajde mnoho takových, kteří by dovedli na tuto otázku kvalifikovaně odpovědět. Přitom je odpověď nesmírně jednoduchá. A umět si zjistit, kolik vody můžete ze studny čerpat je docela užitečné. Asi mnoho majitelů domácích bazénů vůbec neví, že při opakovaném a častém plnění bazénů ze studny může tuto studnu nenávratně poškodit.

 

Ještě před tím než vám odpověď prozradím, předešlu jednu zcela praktickou poznámku, která souvisí s touto problematikou.

 

Že se výška hladiny vody ve studni může měnit, to ví snad každý. Nebudu rozebírat důsledky mimořádných událostí způsobených například tím, že si soused nedaleko vaší studny vykope svou novou studnu a vám hladina vody ve studni poklesne.

 

Za ustáleného stavu se hladina vody ve vaší studni obvykle příliš nezmění. Množství vody ve studni může ovlivnit prakticky jenom počasí. Je jasné že když dlouho neprší, vody ve studni ubývá. Odborníci uvádějí že v takovémto případě lze počítat přibližně s půlroční setrvačností. To se týká možné změny v obou směrech. To znamená nastane-li sucho, voda začne ve studni klesat až po půl roce a opačně.

 

A nyní k té vydatnosti. Změříte si výšku vody ve studni. Potom nějakým vhodným způsobem vyznačíte  hladinu ve výši dvou třetin normální hladiny vody. Začnete čerpat a odčerpáte jednu třetinu vody. Potom čerpání omezíte a udržujete hladinu ve výší zmíněných dvou třetin. To množství vody co ze studny odtéká je vydatnost vaší studny. Toto množství byste mohli prakticky čerpat nepřetržitě.

 

Při případném dalším poklesu hladiny ve studni se už rozkolísají vnitřní poměry v okolí. Potom už dochází k tak zvanému "hamování" studny. Přítok vody do vaší studny se zrychluje. Voda s sebou strhává částečky zeminy. Tyto částečky potom mohou postupně omezovat přítok vody do vaší studny až ho ucpou docela.

 

Samozřejmě toto je teoretický popis procesu. Vše závisí především na geologických podmínkách a vrstvách v okolí vaší studny. Do těchto vrstev moc vidět není. To ale mohou popsat odborníci na základě geologického průzkumu. Výzkum však bývá velice drahý. Těžko ho ale budete provádět vy kolem vaší studny z které už pumpovala vaše prababička.

 

Lze samozřejmě v případě zacpané studny provést opravu. To ale přijde opravdu draho. V tom případě se potom provádějí vrty do stěn studny a to radiálním směrem. To ale uvádím jenom pro vás jako doplňující informaci. Pokud budete studnu používat tak jak se má, prakticky k tomuto nikdy nedojde. Přesto ale vědět o těchto skutečnostech a možnostech vám určitě nebude na škodu.

 

27.08.2014

 

hlavní stránka