Hlavní stránka

Malé zdroje

Praktická energetika

Životní prostředí

O naší společnosti

K čemu máme ERÚ

Ať dělám co dělám, nikde nemohu najít nějaký rozumný důvod, proč je vůbec ustanoven Energetický regulační úřad a k tomu ještě jako nezávislý orgán. Asi proto, že se nezávislosti domáháme dokonce i na fyzikálních a přírodních zákonech. K čemu potřebuje naše vláda jakýsi nezávislý orgán, aby ji určoval jak se má chovat při řízení energetiky? Vláda je vláda a ta je určená k tomu aby vládla. Nebo snad na toto sama nestačí?

 

Za tuto strategickou oblast přece musí zodpovídat bez výhrady náš stát, potažmo vláda nebo příslušné ministerstvo. Já jsem přesvědčen o tom, by energetiku měla řídit vláda bezvýhradně, stejně jak zodpovídá za armádu, bezpečnost a justici. Ještě bych chápal, kdyby ERÚ byl nějaký speciální nástroj určený právě jen pro řízení energetiky. Ale takto postavená jeho nezávislost a určení pravomocí přece jde vyloženě proti krokům vlády.

 

Za současného stavu je ERÚ státem ve státě, který se domáhá po státu neoprávněných pravomocí. Vedení státu má přece pro kontrolu různých institucí k dispozici NKÚ, který však, jak se zdá, v oblasti energetiky vůbec nekoná. A k odborné kontrole je navíc určená Státní energetická inspekce. A pokud někdo poukazuje na požadavky EU, pak bych ho rád upozornil na to, aby se podíval na ty statisíce migrantů, kteří díky EU nelegálně pobíhají po Evropě. A podle toho to také potom vypadá nejen s naší energetikou.

 

Chaos v těžbě, chaos v cenách, chaos v zodpovědnosti, chaos v organizaci a souvisejících předpisech. Energetický regulační úřad je vlastně státem zřízený nezávislý orgán pro "výrobu chaosu". Je to stát ve státě a žába na prameni rozvoje odvětví naší energetiky.

 

Pak se nedivme, že máme na Jižní Moravě místo vinohradů solární elektrárny, že máme v Severních Čechách měsíční krajinu a ve vykradeném Ostravsku plynovou komoru. Místo řádného a systematického pokračování kdysi zdárně započaté plynofikace se vyhazují peníze za mnohá nesmyslné a neodborná opatření. Místo posilování kvalifikací tradičních a v praxi ověřených ústavů pro projekci a konstrukci, se budují nové nesmyslné instituty pro vydávání ještě nesmyslnějších energetických štítků. Místo ústupu od jaderné energetiky se draze žongluje s bezpečností jaderných elektráren a vůbec se nemyslí na problémy jejich likvidací, ke kterým jednou bude muset dojít. 

 

Cena vyrobené elektřiny se určuje na burze a z té se vychází. Bez ohledu na náklady při její výrobě. Už to je proti zdravému rozumu. Obchoduje se s emisemi skleníkových plynů, což je vlastně odpad z výroby v energetice. Takových příkladů by se dalo jmenovat mnohem více. Energetiku řídí místo příslušného resortu vlády jakýsi nezávislý ERÚ, soukromí akcionáři ČEZu, uhelná a jaderná lobby a já vím kdo ještě. To je důsledek také toho, když energetika nefunguje jako logický a samostatný odborný resort.

 

Vůbec nechápu, jak může někdo chtít určovat cenu elektřiny podle velikostí jističe. Jednoduše řečeno, jistič je technický prvek, který trvale chrání zařízení proti přetížení. To není žádný regulátor odběru. A už vůbec nemá činit položku v účtu za elektřinu. Žádný obchod vám nevydá účtenku s tak rozepsanou jednotkovou cenou. To je možné bohužel jenom v energetice a asi jenom u nás. Dnes v době digitálních technologií už nemá samotný paušál v platbě za elektřinu vůbec co dělat. Za podmínek dnešní technické úrovně by měl být  dnes schopen každý výrobce a distributor vykalkulovat seriozní cenu energií dokonce i s jedním měřením. Dovedete si představit, kdyby vám někde v nějakém  supermarketu "zaúčtovali" i paušál třeba za použití pokladny? Kdyby byly v prodejní špičce ceny jiné jak před uzavírací dobou? Jak to může dopadnout s obchodníkem, když si ani nedovede určit cenu svého produktu v souladu se zdravým rozumem?

 

Jak si myslíte, že to může dopadnout, když výrobce elektřiny přenechá prodej této nanejvýš strategické komodity cca 200 distributorům a náš stát ještě tento obchod zliberalizuje? Za jakou cenu a za jakých okolností byla asi tato elektřina vyrobena, když si prodejci mohou dovolit nebývalé slevy a dokonce pořádat i aukce cen ve velkém? A nad tím vším stojí pouze jakýsi nezávislý institut zvaný ERÚ! Žádné jeho lichotivé hodnocení nenajdete ani v naší Wikipedii. Myslím si, že místo cen reguluje pouze pořádný nepořádek v energetice. Zcela určitě z jeho kroků musí bolet hlava z plateb za elektřinu a plyn nejen všem našim občanům, ale i Finančnímu úřadu při výběru daní.

 

Někdejší zřizovatelé ERÚ měli pravděpodobně málo znalostí o fyzice a přírodních zákonech anebo naopak měli jasný a také nekalý záměr jak s touto instituci nakládat ve vlastní prospěch. Snad žádný současný resort nemusí ctít tolik fyziku a přírodní zákony tak jako energetika.

 

Osobně si myslím, že každý jen trochu zdatný právník by mohl s úspěchem napadnout současnou naprosto nepřehlednou formu účtování elektřiny i zemního plynu.

 

Ve světě už existují systémy dodávek elektřiny, tak že si odběratel svůj očekávaný odběr předplatí a po jeho vyčerpání je odpojen automaticky. A nebo si musí opět připlatit. Proč by měl v těchto případech dodavatel složitě účtovat cenu? Jak by potom odběratel kalkuloval zůstatek nevyčerpaného limitu? Vždyť je to proti zdravému rozumu.

 

A co se týká nějaké regulace ERÚ, vůbec nevím co má vlastně prakticky regulovat. Z jeho oficiální prezentace je zřejmé, že převzal spoustu kompetencí od příslušného resortu a navíc se obrnil nezávislostí. S pohledu vedení státu to ale nemá ani tu nejmenší logiku. Bez centrálního řízení to samozřejmě v energetice vůbec nejde.

 

Regulace v energetice, kterou nosí ERÚ ve svém názvu, musí být prováděna v součinnosti se všemi zúčastněnými aktéry. Nestačí jen vyměnit jistič na přívodu k zákazníkům. Již dříve, při neexistenci internetu a informačních technologií se muselo regulovat. A nebyly k tomu potřeba ani žádné regulační úřady. Regulovaly se výroby i odběry energií. V rozhlase se pravidelně vyhlašovaly regulační stupně plynu i elektrické energie. Pro odběry středních velkých odběratelů se papírově  sjednávaly s dodavateli odběrové diagramy. Ve fabrikách byly nainstalované měřiče maximálních odběrů, tak zvaného čtvrthodinového maxima. "Maxíka" jsme hlídali pouze fyzicky, klikou vypínače, protože to tehdy ani jinak nešlo. Jističi instalovanými trvale se pouze technicky chránilo příslušné zařízení.

 

V rámci organizace, řízení a regulace jsme operativně prováděli přesuny limitů elektrické práce za souhlasu a nebo i na základě příkazů nadřízených orgánů. A to třeba z Brna do Košic nebo z Bratislavy do do Plzně. Pro jednodušší organizaci i orientaci v energetice byla zavedena umělá fyzikální jednotka, tak zvaná "tuna měrného paliva". Takovéto primitivní praktiky stačily pro regulaci a organizaci chodu energetiky i pro vytvoření zcela jasné ceny elektřiny i zemního plynu. Dnes při existenci internetu a informačních technologií, mnohem vyšší technické úrovně, si nezávislý ERÚ ani s cenami energií a paliv neví rady.

 

16.02.2016

 

 

hlavní stránka