Hlavní stránka

Malé energetické zdroje

Provozování energetiky

Naše životní prostředí

Současná civilizace

O autorovi stránek

Jsem průmyslovák s maturitou, s původním zaměřením na konstrukci el. strojů a přístrojů. V průběhu studia nám zaměření změnili na energetická zařízení. Po dvou letech vojny jsem brzy nastoupil v Brněnském průmyslovém podniku ZTS jako energetik jednoho z pěti jeho závodů. Brzy mě vyhnali na Slovensko do ZTS Martin studovat průmyslovou energetiku. Tam to při zaměstnání trvalo čtyři roky. V ZTS Brno jsem pracoval ve funkci energetika závodu. Později pak ze mne udělali i vodohospodáře a nakonec tak trochu i ekologa. Hlídal jsem emise našich tepelných zdrojů, zajišťoval likvidaci odpadů včetně kyanidů z kalírny, sepisoval plány pro řešení případných ropných havárií, vytvářel kanalizační řády, hlídal skládky pevných paliv a podobně. Ze ZTS Brno jsem po asi deseti letech odešel do První brněnské strojírny

 

Právě tam jsem získal nejvíce praktických zkušeností. Tam jsem zajišťoval teplo pro celý areál hlavního závodu na Olomoucké ulici, kde tehdy pracovalo asi 5 500 zaměstnanců.  S pracovníky našeho střediska jsme také zajišťovali našimi závodními zdroji navíc teplo pro tamní okolí závodu ve městě Brně.

 

V PBS jsem úzce spolupracoval s místními techniky, kteří tehdy stavěli energetická zařízení po celém světě. A právě od těch jsem pochytil zcela logicky nejvíce praktických provozních fíglů. Tam jsem také přišel do styku s dalšími energetickými provozy, jako např. s parními turbínami, se zkušebnou parních a plynových turbín, s acetylénovou stanicí,  s elektrárenskou chladicí věží, s pálením mazutu, s výrobou různých energetických zařízení včetně úpraven paliva.

 

Energetika  se pro mne stala už na středoškolském studiu koníčkem. Právě proto, že jsem pracoval jak v malé, tak i ve velké energetice, mohu srovnávat. Jako provozní technik jsem se pohyboval hlavně v energetických provozech a denně jsem řešil se svými kolegy drobné i zásadní provozní problémy spojené s výrobou, rozvodem a užitím všech možných druhů energie.

 

Proto vidím nejschůdnější možnost a smysl řešení mnohých problémů energetiky, právě v budování menších a malých energetických zdrojů. Ty mohou být snadněji provozovány současně s obnovitelnými zdroji. Mnoho menších zdrojů může lehce uspokojit velkou spotřebu. Velký zdroj si však s malou spotřebou poradí pouze na úkor ztrát.

 

Musím se ale také zmínit o své zkušenosti s prodejem pevných paliv, především však s uhlím. Tato zkušenost je vlastně příčinou mého hlavního poznání energetiky. Je jím prohlédnutí příčiny současné celosvětové energetické krize. Současnou energetickou krizi totiž nezavinilo rozhozené klíma způsobené spalováním uhlí, ale prachobyčejné čachry právě s tímto uhlím. Klíma sice rozhozené je, ale s největší pravděpodobností z úplně jiného důvodu. A ti co by to měli vědět první, o tom zatím nemají vůbec ani tušení. A to mnozí neznámí samozvaní kapitáni současného světa nechtějí vůbec slyšet. Po pravdě řečeno, ani se jim nedivím.

 

Dnes už jako důchodce na plný úvazek se stále bavím shromažďováním všech dostupných informací o energetice. Pokouším se energetiku přiblížit všem, kteří o ni budou mít zájem. Jestli se mně to bude dařit, to může posoudit každý, kdo bude toto místo mých informací navštěvovat a sledovat.

 

v Brně 02.12.2022      Ryšavý - průmyslový energetik

 

 

 

 

 

 

 

 

 
hlavní stránka