Hlavní stránka

Malé zdroje

Praktická energetika

Životní prostředí

O naší společnosti

Ochrana státní hranice

Proč vlastně vznikly státní hranice? Určitě to nebylo pro nic za nic. Všechno co se na světě děje, se děje z nějakého důvodu. Dá se však předpokládat, že takovou státní hranici nebude nikdo budovat, když nebude muset. Něco takového také nějakou dobu trvá. A není to zadarmo. Stále opakuji: "co má dlouho vydržet musí se dlouho vyvíjet a co se dlouho vyvíjí, dlouho vydrží". Státní hranice se vyvíjely po celá dlouhá staletí. Často byly příčinou rozbrojů a válek a měnily se. Nikdy ale zcela nezmizely, Záleželo na okolnostech v jakém prostoru a čase tento problém jednotlivé státy řešily. Vždy však se snažil každý stát mít tuto oblast pod svou trvalou kontrolou. Někdy více, někdy méně. Nenechával ale svoje hranice nikdy bez dozoru. Tak jak k tomu dochází dnes u nás a v té zatracené Evropské unii. Do našich národních parků nesmí bez povolení vstoupit ani pro nás známý obyvatel ze sousední vesnice, ale naši státní hranici může překročit kdokoli neznámý z celého světa. To je do nebe volající naivita, hloupost a vrcholná stupidita zodpovědných. A EU je prý oprávněna nám radit, koho a proč k nám musíme pustit a koho pustit nemusíme. Svět už se úplně zbláznil a myslím že už brzy dostane od Pana Boha papíry na hlavu...?

 

Dám takový lehce pochopitelný příklad. Občan už delší dobu pozoruje, že se mu kolem domu potulují neznámí lidé. Sebere se a jde na radnici. "Pane starosto, mně se potulují kolem domu neznámí lidé. Zavolejte prosím policii, ať ta naši vesnici řádně ohlídá"! Starosta odpoví. "To samozřejmě udělám, ale máte svůj dům řádně zajištěn? Máte na dveřích pořádný zámek a je váš dům třeba také oplocen"? "No pane starosto, ván snad přeskočilo! Já vůbec svůj dům nezamykám. Co kdyby chtěl soused přijít na kus řeči? To by se k nám vůbec nedostal a musel by na nás zazvonit"....!?

 

Co si myslíte že starosta udělá? Bude-li to dobrý starosta, tak zvedne telefon a zavolá mužům v bílém, aby k němu urychleně přijeli se svěrací kazajkou pod paží pro jednoho vyšinutého člověka. Špatný starosta zvedne telefon, zavolá policii a do telefonu jí bude nadávat, že řádně nehlídá v jeho obci přesto, že je za to placena z daní poplatníků. Občan si pak bude pochvalovat, jak schopného má starostu. Poděkuje, pozdraví a jde domu. A tam zjistí, že má svůj dům vykradený protože ho před odchodem ani sám nezamknul.

 

A pravě tak jako ten špatný starosta se chovají úředníci "řídící" z drtivé části nechtěnou EU. Je to až neuvěřitelná stupidita některých naivních lidí, liberálů a také lidí postižených mesianismem. A pravděpodobně že v tom mají prsty i nějací psychopati. Copak se dnes najde v reálném životě někdo normální, kdo si po odchodu z domu svůj dům nezamkne? Dnes si lidé dům  zamykají dokonce i v době kdy doma jsou. A kde komu ještě po dvoře pobíhá pes. Lze si vůbec dnes představit důsledky toho, kdyby si lidé své domy nebo byty opravdu nezamykali? A umožňovali tak cizím lidem používat u nich doma třeba toaletu nebo ledničku? Přece nám nemůže například starosta obce nebo nějaký zastupitel nařizovat, koho si k sobě domu máme nebo nemáme pustit a jaký zámek máme instalovat do svých domovních dveří? To stejné platí ve vztahu našeho státu k EU. Ta má strach cokoliv podniknout, protože si sama neví rady.

 

Poslední dobou se zdá, že už většině našim politikům svitlo a dostávají se pomalu do obrazu. Přes výtky některých našich "všeználků" má na tom do značné míry zásluhu náš prezident republiky i valná část vlády. I ti však dosud neprojevili dostatek nevyhnutelné a potřebné tvrdosti. Zatím zůstávají pouze u slov a mají strach se postavit EU konkrétními činy. Postavit se EU, která vlastně všem státům v Evropě už v tuto dobu jenom škodí.

 

Ano, kdysi svět vypadal zcela jinak. A já si to ještě pamatuji. Kdy po vsi pobíhaly slepice, kačeny a husy, kola se opírala o branku, kdy se domy přes den vůbec nezamykaly. Když jsem šel za kamarádem, tak jsem před domem pískl na prsty, vzal za kliku a skončil až v kuchyni. A to ještě když u kuchyně byly prosklené dveře, tak jsem ani neklepal a šel dál. Ano, takto to tehdy na světě opravdu chodilo. Jenom že se psal rok cca 1955 - 60. A to svět ještě alespoň trochu fungoval tak jak fungovat má. I když nás někteří současní politici a často i historici nebo novináři přesvědčují o opaku. Přesto, že tu dobu ani sami pamatovat nemohou. Ale dnes? Nezamykat svůj dům je naprosto nemyslitelné. Alespoň pro normální lidi.

 

Jsme ve středu Evropy a s tím už nic neuděláme. A právě proto, přes naše území v minulosti často procházel a projížděl kde kdo. Tak jsme se už po celá staletí museli tomuto faktu přizpůsobit a nějak se s tím vyrovnat. Cestovalo se ze severu na jich a z jihu na sever. Z východu na západ i ze západu na východ. Kde kdo přes naše území cestoval. Bohatí obchodníci i vzdělaní učitelé nebo doktoři. Ale i chudí a nemocní, zloději, lupiči, pobudové i vrazi. A nebude tomu ani v budoucnu jinak. Ale právě proto máme své staleté zkušenosti s cizinci. To není nějaká přihlouplá xenofobie nebo rasismus. To jsou jen naše životní zkušenosti tradované z pokolení na pokolení. Ani jeden stát v Evropě neměl v tomto smyslu tak exponovaná území jak bylo to naše. V dobrém i špatném slova smyslu. Jenom že pud sebezáchovy je přece jenom pud. A za celá staletí se dá docela slušně vycvičit. A nás se nyní bude snažit někdo poučovat o tom jak se máme chovat k cizím lidem? Kde kdo z druhé strany kontinentu nebo dokonce i z druhé strany světa se nám o tom bude snažit přednášet? Nějaké zdůvodňování předpokladů, že takoví lidé přece přes naše území jenom projdou je naprosto k smíchu. Jak by to asi u nás vypadalo, kdyby každý kdo prochází přes naše územím se jenom shýbnul, něco zvedl ze země a odnesl to s sebou, A nebo něco na zem upustil a nechal tam ležet?  Podívejte se na média, co po sobě ty současné davy běženců zanechávají.

 

Naše zkušenosti s hlídáním státní hranice nemají kořeny jenom v minulém režimu. V dnešní době stále omílaná a přihlouplá prezentace zrůdnosti plotů na státní hranici je jen tupá propaganda. Ale možná i opravdová přesvědčení zcela naivních idealistů naprosto odtržených od reality života. Už přece naši předkové v 17. století naši státní hranici hlídali. Tehdy si říkali "Psohlavci", protože jim v tom pomáhaly i  vycvičení psi. Slovo "Psohlavci" jsem za posledních 25 let neslyšel v mediích ani jednou vyslovit. Asi je to pro dnešní společenské zřízení politicky naprosto nekorektní a vyvolává to "nedemokratické asociace". Dnešní děti pravděpodobně nemají ani tušení o tom, kdo to Psohlavci byli.

 

A co takhle ochranný val na naši západní hranici vybudovaný mezi dvěma světovými válkami v minulém století? Ten byl také stavěn jen tak a pro srandu králíkům? Je pravda že nebyl použit, ale to je věc jiná. Nejen normální, ale i nutné je si své teritorium hlídat a chránit ho. Je to naprosto přirozené a měl by to pochopit každý kdo přežil pubertu. Jen zmanipulovaný a naivní člověk může mít opačný názor.

 

Shodou okolností jsem narukoval v roce 1969 na vojnu do Chebu. I když jsem nechodil kolem plotů s kalašnikovem přes rameno a se psem na provázku, za ty dva roky u tankového praporu jsem také něco viděl a poznal. A dnes s odstupem času na tom nevidím naprosto vůbec nic špatného intenzivně hlídat hranice svého státu. Jde jen o důvod proč tak činit. A ten důvod je dnes zřejmý až moc. A jsem přesvědčen, že k důslednému a trvalému hlídání státních hranic musí dojít a tato potřeba bude ještě narůstat. Dříve nebo později. Čím dříve se tak stane, tím lépe. A potom už to bude definitivní. A pak už se snad nikdy žádné ploty na hranicích pro jistotu bourat nebudou. Urychlené vybudování ochrany naší státní hranice a její důsledný a trvalý provoz se pravděpodobně moc líbit nebude EU jako takové. Rozhodně nám ale za to bude vděčna drtivá většina občanů všech jejich jednotlivých států. Jednotlivé státy snad nebudou tak stupidní jak samotná EU a začnou potom také urychleně jednat stejně jako my. Maďaři už začali i když trochu z jiného důvodu. Zato však s přiměřeným důrazem a zaslouží si proto obdiv. Pokud bude normální, že se třeba na vesnici budou všechny domy zamykat, budou si toho také všichni vědomi a budou se podle toho chovat. A stejné to bude i se státy a nejen okolními.

 

V EU se zatím jenom řeční, teoretizuje, tvoří a přehazuje kvóty a skáče jenom kolem migrantů. K žádným konkrétním a účinným krokům zatím vůbec nedošlo. A přitom je potřeba jednat rychle a konkrétně. O zastavení přílivu migrantů do EU nemůže být zatím vůbec řeč. A limitovat počet emigrantů nějakými kvótami může jen hlupák v jakémkoliv postavení. To je stejné jak limitovat zloděje do jaké hodnoty jsou oprávněni krást... A bez tvrdých opatření jsou jakékoliv související kroky k zavedení pořádku a dodržování zákonů naprosto zbytečné.

 

Je naprostý nesmysl stavět strategii na přesvědčení, že se státy Evropy musí sjednotit, dohodnout a společně bojovat proti světovému terorismu. Takto se dnes nemůže rozhodnout ani ten nejhorší vojenský stratég. Copak existují nějaké fronty zločinců, které táhnou proti slušným lidem? Toto není 2. světová válka, kde měli díky tomu navrch právě "spojenci". To snad nemůže nikdo myslet vážně! Jsou to jednotlivé útoky malých skupin, někdy více, někdy méně organizovaných. Bez pravidel ale s maximální logikou. Jak může skončit fronta sešikovaných "demokratických" států harašících zbraněmi, která za povyku "hurá na ně" vyrazí do protiútoku? Asi hodně špatně. Sama se stane jednoduchým a snadným cílem pro teroristy. Do davu se trefuje snadněji jak do jednotlivých osob. Myslíte, že by současná migrace do EU dosáhla takových rozměrů kdyby unie vůbec neexistovala? Ani náhodou. Všiml si toho vůbec někdo, že zatím prohráváme boj s "barbary" jen díky naší pýše a nedostatku intelektu současného vedení, především však EU? Boj zatím prohráváme, protože nám při něm překáží především spousta ideologického balastu a smetí! Proti terorismu je potřeba bojovat zcela jiným jak dosud frekventovaným způsobem. Především na hraničních přechodech a podél hraničních plotů. Na všech turniketech a rámech, na všech vrátnicích a recepcích. Všemi možnými kamerami, odposlechy a kontrolami s nulovou tolerancí. Vzpomínám si na jednoho středoškolské profesora, který nám žákům ještě v "hluboké totalitě" položil otázku. K čemu si myslíte že je svoboda člověku, který místo po vyznačeném přechodu přechází silnic mimo něj a srazí ho auto...? Za komunistů jsme si dělali legraci z tehdejšího režimu prohlášením. "Mír a socialismus uhájíme kdyby neměl zůstat kámen na kameni"..... A dnes? "Svobodu a demokracii uhájíme, kdyby nás měli všechny roztrhat a postřílet".....  A myslíme to zcela vážně! Copak takto se chová normální člověk...?

 

My už jsme tak zhlouplí těmi západními hodnotami, že ani nevíme co vlastně říkáme. Jsem jako smyslu zbaveni a meleme dokola stále to stejné. Když budete stále dokola někomu vykládat že máte plnou peněženku, tak dříve nebo později přijde a sebere vám ji. A ještě vám při tom rozbije hlavu. A to hlavně proto, že jste opakovaně provokovali. A přesně to samé se děje tady a teď. Do značné míry si za to můžeme sami. Zase je za tím ta zatracená pýcha. Prosím vás, o jakých západních hodnotách vůbec mluvíme? Když nedbáme ani to základní pravidlo a necháme po svém území pobíhat nelegálně statisíce cizinců. A vymlouváme to na kde co, čímž vlastně veřejně dokazujeme svoji neschopnost a slabost.

 

Jako vojáci v Chebu jsme s cizinci teoreticky mluvit nesměli. Dvacetiletému člověku v tom ale nikdo nezabrání. V restauraci ve "Špalíčku" nebo Ve Valdštejnské vinárně si z nás dělali tehdy západní němci legraci. Tak co kluci? Hlídáte, hlídáte? Tak hlídejte, hlídejte! Alespoň nemusíme hlídat my! A dost možná, že hodně brzy budeme muset hlídat pro jistotu tyto ploty z obou stran a to nepřetržitě.

 

Sám nechápu co je na tom ponižujícího, když vstoupím do nějaké zahrady brankou. Co je na tom ponižujícího vstupovat do budovy přes zavřené dveře na pozvání. Co je na tom ponižujícího vyřídit si pro vstup do nějakého vybraného státu vízum. Co je na tom ponižujícího zastavit na pár minut na hranici a prokázat svoji totožnost patřičnými doklady nebo otevřít kufr auta. Podle mne přece toto patří k dobrým mravům slušného člověka a svědčí to také o jeho určité kulturní úrovni. Alespoň v našem prostoru.

 

A námitky na nepříznivé důsledky uzavřených státních hranic na ekonomiku? Rád bych připomněl, že právě důraz na ekonomiku a její priorita naprosto přede vším, byla a zůstává příčinou současných katastrofálních problémů, ve kterých se ocitla nejen celá Evropa ale vlastně celý svět. A nyní si neví rady. Svět ani v těchto ohledech nefunguje jako perpetum mobile. I když by si to většina kapitalistů přála.

 

27.12.2015

 

 

hlavní stránka