Hlavní stránka

Malé zdroje

Praktická energetika

Životní prostředí

O naší splečnosti

Plyn bude mít prim

Brzy po změně režimu zdárně započala plynofikace naší země. Během několika let byla značná část našeho území pokryta plynovými spotřebiči, především v rodinných domech. Na mnohých vesnicích se rázem pročistil vzduch a dalo se normálně dýchat. A v těchto místech to tak zůstalo až dodnes.

 

Bohužel se tak nestalo všude. To především díky našim tehdejším novým představitelům, kteří měli starosti především s politickými prohlášeními a na odborné záležitosti jim nějak nezbýval čas. Ale navíc energetice jako politici nerozuměli. Toho využili jisté pochybné soukromé skupiny. Ty ucítili příležitost obrovských zisků přímo ve všech našich státních energetických zdrojích a bez okolků se jich sami chytily. Bylo to mnohem výnosnější, jak hledat optimální energetická řešení pro náš stát.

 

Obdobné to bylo i s jádrem. Kdo má dnes přehled o tom, kdo všechno má podíl v minoritní části naší polostátní společnosti, která provozuje naše jaderné elektrárny? Kolik zahraničních podílníků přímo či nepřímo ovlivňuje jejich provoz a rozhoduje o tom, zda náš stát ponese zodpovědnost za bezpečnostní, provozní i ekonomická rizika plynoucích z provozu jádra? O důsledcích na budoucnost životního prostředí ani nemluvě. Takové skryté skupiny zajímají pouze jejich zisky.

 

Přitom je to tak jednoduché, relativně levné, spolehlivé a také ekologické. "Natáhnout rouru" všude, kde je to možné, zajistit a sjednat dostatečné množství plynu pro všechny. A umožnit připojení všem zájemcům. Že je prozatím v našem dosahu zdrojů zemního plynu dost, o tom svědčí tahanice o plynovody v celé Evropě. Jen u nás se zatím o tom mlčí.

 

Proč by u každého nově postaveného průmyslového areálu nemohla běžet plynová turbína a zajišťovat pro něj levnou energii s minimálními ztrátami? Jak elektřinu tak teplo. Proč už tato podmínka vlastního energetického zdroje není dávno zakotvena ve stavebních podmínkách pro investory? Proč se vyhazují prostředky za nějaké kotlíkové dotace a lidé na vesnicích na sebe přesto dál pokřikují, že tráví jeden druhého? Proč už není zemní plyn ve všech vesnicích? Proč je z Ostravska ještě stále plynová komora a v severních Čechách se uvádějí ještě dnes do provozu nové hnědouhelné elektrárny? A to bez kombinace se zemním plynem?

 

Proč by například u železničních uzlů nemohl provozovat plynovou turbínu nějaký soukromý subjekt a tak zajišťovat energii pro pohon železnic?  Proč by menší kogenerační jednotky na zemní plyn nemohly zajišťovat stejným způsobem MHD ve městech? Proč by takovéto čisté lokální energetické zdroje nemohly provozovat soukromé firmy poblíž jednotlivých městských sídlišť? Proč by všude tam, kde jsou dnes osazeny záložní zdroje z důvodů bezpečnosti provozu, nemohla navíc trvale běžet plynová turbína nebo větší kogenerační jednotka proinvestovaná a zpravovaná provozovatelem? Například nemocnice, sklady potravin, pohonných hmot, vojenských objektů, ale i civilních letišť a pod.?

 

Na tyto otázky si odpovězte sami! Můj názor je ten, že je to proto, že naše energetika není zatím řízena jako firma. Je to chaos, do kterého mluví kde kdo, především politici. Bez nich je řešení a cesta z této bryndy naprosto jednoduchá.

 

Bylo by možné znovu se dohodnout s Ruskem na uskladňování našeho vyhořelého jaderného paliva. Tuto službu splácet odkupem jejich plynu. Jaderné elektrárny postupně odstavit do studené zálohy ale ponechat je v plné pohotovosti pro případ nouze. To ale nemusí být pouze Rusko, ale kdokoliv, kdo má možnost skladovat vyhořelé palivo a k tomu dostatek zemního plynu. Z důvodů provozní bezpečnosti zajistit a sjednat odběr plynu z více míst. Při zachování uhelných elektráren tyto technicky doplnit o možnost spalování také zemního plynu a elektrárny provozovat na zemní plyn. Hnědé i černé uhlí ponechat v záloze stejně jako jádro. A samozřejmě v současně na všechny tyto plynové zdroje postupně napojovat všechny možné a dostupné obnovitelné zdroje. Prakticky všechny jsou s plynovými zdroji kompatibilní a pomohou k zajištění energetického mixu i navýšení instalovaného výkonu. A v klidu zkoumat další možnosti energetických zdrojů, třeba i včetně bezpečného využití jádra.

 

05.11.2016

 

 

 

hlavní stránka