Hlavní stránka

Malé zdroje

Praktická energetika

Životní prostředí

O naší společnosti

Porovnání cen energie a potravin

Spíše ze zajímavosti jak z potřeby jsem zkusil porovnat ceny potravin s cenami elektřiny. Došel jsem k velmi zajímavému výsledku.

 

Tak prý má dospělý člověk za den spotřebovat 2 000 Kcal potravy.

 

Údajně to činí:

25 Kcal na 1 kg osobní váhy,

to je v průměru 25 Kcal x 80 kg = 2 000 Kcal za den

 

Když se však na tyto údaje podíváte z pohledu přírodních zákonů, fyziky a matematiky, pak dojdete k následujícím zajímavým výsledkům.

 

Vynechme detaily a vycházejme z toho, že člověk za 24 hodin může ze sebe vydat to co snědl a bude potřebnou dobu tedy cca 8 hodin spát.

 

Potom by jeho přijatá a vydaná energie měla zůstat v rovnováze. Samozřejmě pokud tedy přírodní, fyzikální a matematické zákony platí.

 

A  současně že je Kcal jednotka práce. A toto pravda je.

 

Přepočítávací koeficient je také daný

1 Kcal / hod = 1,168 Wh = 0,001168 KWh

 

Daná denní spotřeba 2 000 Kcal x 0,001168 = 2,336 KWh

toto musí být potřeba potravy 80 kg člověka za den vyjádřená v jednotkách energie. A pokud člověk uznává cenu energie na burze, která se tam pohybuje kolem 1,- Kč, pak vyjdou náklady na jídlo 2,336 KWh x 1,- Kč  = 2,40 Kč za den

 

Toto jsou náklady, které by měly stačit 80 kg člověku pokrýt potřebu potravy na jeden den. Za 2,40 Kč by se měl člověk stačit najíst na 24 hodin. I kdybychom vzali cenu energie domácnosti 5,- Kč/1KWh i pak budou náklady na jídlo = 12,- Kč za den

 

Tak co tomu říkáte vy ...?! Myslíte si, že je to celé hloupost?  Myslíte si že přírodní a fyzikální zákony i matematika také nemusí vždy platit?

 

Anebo prostě hlouposti dělá někdo jiný, tím že se snaží přírodní zákony, fyziku a matematiku přizpůsobit svým potřebám aby se měl sám dobře?

 

Každý trochu soudný člověk musí poznat, že zde něco nehraje. Svědčí to o tom, že jsou buď předraženy potraviny a nebo je podhodnocena cena energie. Já si osobně myslím, že platí obojí.

 

Obě tyto položky jsou pro život a fungování tohoto světa zcela zásadní. Nemyslíte si, že tento nesoulad může být jednou z hlavních příčin nerovnováhy současného složitého světa? Stálo by za to ještě rozebrat fakt, že v dnešní době je v potravinách obsažena značné množství energie. V energii však není hodnota potravin téměř žádná. Snad jen obědy horníků a topičů elektrárenských.....

 

06.02.2016

 

 

 

 

hlavní stránka