Hlavní stránka

Malé zdroje

Praktická energetika

Životní prostředí

O naší společnosti

Příčiny světové migrace

Už několik let pobíhá statisíce migrantů po Evropě a hledají teplé hnízdečko pro svou budoucí existenci. Jenže sami neví, že v Evropě může být spousta věcí úplně jinak, než si oni představovali. Vždyť si vlastně drtivá většina z nich ani žádné povolení ke vstupu nevyřídila a drze se sem doslova vloupali. Vloupali se do Evropy protože chtějí lepší život než si byli schopni sami doma obstarat.

 

Že využili nepochopitelné liknavosti ostraze našeho prostoru je samozřejmě náš problém. Potažmo problém té zatracené a naprosto neschopné EU. Je to důsledek neuvěřitelně naivního postoje liberálů. Právě liberálové poslali svět do současného chaosu a anarchie. O tom nepochybuji ani chvilku.

 

V základní škole nás kdysi koncem padesátých let učili, že na světě žije 1,4 mld. obyvatel. Dnes je uváděno miliard 7. To je nárůst za posledních 60 let na cca pětinásobek původního počtu obyvatel naší planety. A jak se za tu dobu změnil ve světě postoj odpovědných osob k takovému nárůstu světové populace? Vůbec nijak. Každý myslí jen na sebe a stará se jen o vlastní konto. Kdo může, ten si jenom hrabe pod sebe a nic jiného ho nezajímá. Mnohé státy a nadnárodní společnosti rabují celé oblasti části světa, ožebračují a mrzačí místní obyvatelstvo. Pořád jim to nestačí a jdou bezohledně stále dál. V současném liberálním západním světě" nikoho vůbec ani nenapadne, že za takovýmto jednáním může být i značná část psychopatů. Jenom prachy, prachy a zase prachy.

 

I lidská chamtivost a touha po moci má svoje hranice. Ale na druhé straně i svoboda, demokracie a tolerance musí mít své hranice také. A jejích překročení se projevilo právě nyní a právě tímto způsobem. K tomu když se přidá existence internetu, možnost rychlého a pohodlného předávání informací a srovnávání úrovní života ve světě, rozvíjející se náboženský extremismus a neúnosná světová sociální nerovnost, je opravdová katastrofa na světě.

 

Přirovnám to k elektřině. Stále narůstá napětí které nemusí být moc vidět, až překročí určitou mez. Potom přeskočí jiskra. Ta sice může na nějakou dobu napětí vyrovnat, ale pokud se neučiní rychlá a důsledná opatření, může se tento stav opakovat. Takovým opatřením musí pak být snížení napětí v systému a současné zvýšení izolace. Co je ale horší, jiskra může už při prvním přeskočení zapálit. A potom už požár neuhasí ani vypnutí zařízeni. Musí nastoupit hasiči a vypnuté zařízení uhasit. To sice možné je, ale musí se počítat se ztrátami na zařízení i s náklady potřebnými pro hašení. A ty jsou určeny právě dobou požáru. Všichni hasiči proto musí cvičit, aby dobu požáru zkrátili na minimum.

 

Špičky EU nejsou vůbec schopni dohlédnout důsledky svých liberálních postojů k současné migrační krizi. Nejen v našich médiích je stále dokola omílána příčina aktuální invaze běženců jako důsledek válek. To může být docela pravda. Války musí být samozřejmě urychleně ukončeny. To jistě ano. Ale je nutno mít na vědomí, že slovo "urychleně" není číslovka a že to může stejně trvat poměrně dlouho. Ale svět už hoří a žádné ukončení války samotnou světovou migraci stejně zcela určitě neukončí. Válka v Sýrii se naprosto jistě stala zážehovou jiskrou této migrace po celém světě. To už ale není vlna, to je trvalý stav. A migrace už nyní běží naprosto neřízeně sama od sebe a nikdo na světě už tento pohyb nějakými administrativními kroky nezastaví. Nyní už zbývá jenom jedna možnost. Tou je fyzická obrana každého státu a to doma na jeho státních hranicích. Jako obrana před migrací, ale samozřejmě ve spolupráci především se svými sousedy. Migraci v příštích mnoha desetiletích už nikdo neukončí a stane se trvalým celosvětovým problémem. A podle toho je nutné se zařídit. Už nyní je zcela zřejmé, že moc nepomůže hledat lokality vzniku migrace a tam něco řešit. Taková místa už dávno existují a vznikají stále další a další kdekoliv na světě. A my o nich vůbec ani nemusíme vědět. Natož je ovlivňovat.

 

Když se dozvíte nebo dojdete k názoru, že vás může někdo přijít domů vykrást, poškodit nebo jinak dělat doma nepořádek a vám ubližovat, přece nebudete pobíhat po světě a takovou osobu hledat a honit, abyste mu jeho záměr překazili. Ani tehdy, když se doslechnete, že vám někdo takovou osobu záměrně posílá. Nejprve si logicky musíte neodkladně zajistit svůj dům všemi dostupnými způsoby, a pak můžete vyrazit do světa třeba i "dělat pořádek". Až tehdy, když budete mít svůj dům řádně zajištěný, potom můžete jít pomáhat ubližovanému třeba na druhý konec světa. V opačném případě se může klidně stát, že se dostanete sami do velkých problémů. A z vašich problémů vás potom bude muset tahat někdo druhý. A vy tak sami spustíte dominový efekt. A jak k tomu přijde ten druhý, kterého vy potom dostanete do problému svojí nevědomostí, neznalostí nebo dokonce hloupostí? I pomoc druhému musí mít svoji logiku. Existence západního světa je bohužel postavena především na penězích. A společnost tak nabyla dojmu, že všechno se dá vyřešit penězi. I pomoc bližnímu. Samozřejmě že nedá. Bylo by to moc jednoduché....

 

Ať si říká kdo chce co chce, jediné řešení je sice nákladné, pro ledaskoho nepříjemné, ale naprosto nevyhnutelné. Ale přitom velice účinné. Prostě je bezpodmínečně nutné urychleně  "zadrátovat Evropu". To znamená rychlé vybudování všech státních hranic v Evropě. Snaha vybudovat pouze vnější hranici samotné EU a ctít tak zvaný "schengenský prostor" je naprostý technický nesmysl. Je to prakticky zločin zpychlého vedení EU na "svých" obyvatelích. Důkazem toho jsou statisíce nelegálních migrantů již přítomných a pobíhajících po EU.

 

Ti pobíhají po Evropě zaslepeni vidinou ráje na Zemi, neznající naše jazyky a zvyky. Co si o nás mají myslet, když jim v pohybu dostatečně nebráníme? Svůj nelegální pobyt považují za zcela normální. A my nejsme schopni jim říci pravdu ještě na cestě a nebo před ní. Sdělit jim, že takto to vůbec nejde. Něco jim vysvětlovat, nebo jim klást nějaké podmínky je naprostá hloupost.

 

Mnozí z nich vyrazili na cestu se slušným zdravím, protože by to ani jinak nešlo. Možná s veškerými svými úsporami i ostatními členy rodin. Mnozí z nich do cíle ani nedorazí protože cestou zahynou. V cizím prostředí nakonec zůstanou bez prostředků a možná i s podlomeným zdravím. A přitom zde zůstat samozřejmě nemohou. A čí je to tedy vina? Je jasné že těch, kteří je sem poslali. Samozřejmě ale také těch, kteří jim v tom po cestě nezabránili. To jsou především současné špičky EU. Také oni mají svůj podíl viny, a to nemalý na případném utrpení a ztrátách životů migrantů. Tu jim nikdo neodpáře. Ve své bezmezné pýše si to vůbec neuvědomují. A ještě napadají ty, kteří se chovají v souladu se zdravým rozumem.

 

Stovky rádoby odborníků z EU na migraci se scházejí u tučných tabulí a vedou jalové řeči co s tím provést.  A vůbec nejsou schopni ani toho nejjednoduššího. Vzkázat hlasitě do světa, že v Evropě je zavřeno, Média poskakují kolem tohoto dění a informují evropskou veřejnost reportážemi jako ze "Závodu míru". Místo aby svými prostředky i kvalifikací cílila informace směrem k migrantům. Je to naprostý Kocourkov.

 

A téměř nikomu nedochází, že v tom Evropa určitě nezůstane sama. Brzy bude muset být zadrátovaný celý svět. Jinak to prostě nepůjde. Při takové hustotě obyvatel na Zemi jaká už je v současné době, musí být nejprve přísně vymezená teritoria na jakékoliv možné úrovni. Ale také především střežené hranice všech států. A hned na to bez průtahů musí být vytvořena naprosto nová přísná pravidla. Pokud se lidé nemají "sežrat" mezi sebou! A doplácet jeden na druhého. Při počtu 1,4 mld. obyvatel na Zemi jsme také na vesnici přes den domy vůbec nezamykali. Ale dnes?

 

Zadrátovat Evropu je bezpodmínečná nutnost a je to také technicky možné. Provést tato nutná technická opatření na úrovni odpovídající současným možnostem a potřebám. Výše potřebných nákladu nesmí takovémuto opatření nijak překážet. Je také nutné se s konečnou platností zbavit té nesmyslné posedlosti svobodou, demokracií a tolerancí, a začít konečně ctít zákony které jsme si sami vytvořili. A samozřejmě, že musíme důsledně ctít i zákony samotné přírody.

 

Nepovažuji se za nějakého vizionáře, ale v 70 letech má člověk určitě jiné vidění světa jak ve své čtyřicítce. Troufám si předpokládat, že i při pozitivním vývoji světa bude ochrana vlastního teritoria rychle narůstat na významu. Pravděpodobně bude také postupně docházet k "deglobalizaci světa". V tomto ohledu je už svět nějakou dobu za vrcholem únosné globalizace. Při takovém počtu obyvatel, kteří tento svět obývají bude docházet k mnohem většímu tlaku na hranice jednotlivých teritorií jak tomu bývalo v minulosti. Ochrana státních hranic nebude žádným luxusem ale životní nutností. Dokonce bych si troufal použít termínu "ostrá ochrana hranic". Ale pro civilizované lidi to přece není vůbec nic nenormálního a nebezpečného.

 

I při tomto stavu se přece dá spolupracovat, navštěvovat se, třepat si rukama, objímat se, hovořit spolu.... Vzpomínám si, jak nám kdysi jako dětem v lavicích naše třídní učitelka docela srozumitelně definovala inteligenci člověka slovy. "Inteligence je schopnost člověka se přizpůsobit". V tomto případě mám samozřejmě na mysli nutnost přizpůsobit se svým novým podmínkám. A pokud toto nedokážeme, může se nám docela lehce stát, že budeme donuceni se přizpůsobit podmínkám někoho úplně cizího.

 

Znovu zdůrazňuji, že řešení tohoto velkého společenského problému vidím především v důsledné a trvalé fyzické ostraze "našich státních hranic". Je to silný motiv i pro všechny naše sousedy. Určitě větší jak nějaká virtuální spolupráce v nějakém nesmyslném a nefunkčním soustátí.

 

Jak se říká, všechno špatné je k něčemu dobré. Je docela možné, že právě nutnost vybudovat silnou ochranu státních hranic jednotlivých státu z důvodu nastalé celosvětové migrace, odradí některé potenciální agresory od jejich choutek. Při opakovaně zdůrazňované obecné platnosti nedotknutelnosti státních hranic, která bude viditelně opřena i o vojenskou sílu, se může stát, že se budou i světoví agresoři všeho druhu přece jen držet alespoň trochu  zpátky. Stejně na to budou pohlížet i ostatní lidé se statutem potenciálních migrantů.

 

Vyrábět a dodávat zbraně, vojenskou techniku a další prostředky, a budovat armády pro trvalou ochranu státních hranic může také paradoxně do jisté míry uspokojit i zbrojaře. Použití jejich prostředků pro takovouto ochranu bude určitě ušlechtilejší jak těmito prostředky ničit majetky a životy jiných.

 

Tolerovat migraci očima liberála a nebo ji dokonce podporovat byť z vlastního ekonomického prospěchu je cesta do pekel. A to pro obě zúčastněné strany. Je to krok dokonce proti přírodním zákonům. Je to stejný nesmysl, jak chtít po lidech aby na celém světě mluvili stejným jazykem. Nebo se snažit vyšlechtit jednu univerzální rostlinu, které by se dařilo ve všech zeměpisných šířkách a jako zpracovaná potravina by chutnala všem.

 

22.09.2018

 

 

hlavní stránka