Hlavní stránka

Malé zdroje

Praktická energetika

Životní prostředí

O naší společnosti

Příprava na blackout

I kdyby blackout očekávali naprosto všichni občané, stejně bude obrovský zmatek a chaos. Samotná připravenost v obecném pojetí však nestačí. Na takovouto událost musí být člověk připraven především psychicky. A i tak bude stejně zmatkovat. Na takovouto situaci, kterou vlastně nikdo nezná, se člověk ani řádně připravit nemůže, protože ani nebude vědět, jak dlouho potrvá. Filosofové už před tisícovkami let upozorňovali. Když člověk nastalé události alespoň v nějakém rozsahu a formě čekává, je potom schopen řešit nepříjemné události mnohem lépe.

 

Život se naplánovat nedá a možných variant pro budoucnost je tolik, že křečovitě vytvářet nějaká rozsáhlá pravidla moc smysl nemá. Blackoutem není míněn stav, že vám doma vypadnou pojistky. Ani to, že nějaké potrhané vedení vysokého napětí třeba vlivem námrazy nebo větru přeruší dodávku elektřiny do vaší vesnice nebo městečka. Blackoutem je míněno přerušení dodávky elektřiny pro velká území. A to se může stát až výpadkem všech mezi sebou propojených velkých zdrojů shodou náhod a okolností. To nastane z důvodu zafungování technické ochrany vedení i zdrojů. U takových velkých zdrojů, které zásobují elektřinou velká území, nelze skočit k jističi a ten jen tak opět zapnout.

 

Každý občan by se měl snažit předcházet důsledkům blackoutu u sebe a ve svém nejbližším okolí. Samozřejmě ideální by bylo převzít zajištění energie pro sebe a své okolí v celém rozsahu a trvale. To je ale možné jen postupně, a je to finančně i časově náročné. Technicky možné to ale je. Za takových okolností by potom mohl člověk svoji pomoc nabídnout i za hranici svého teritoria.

 

Jakým způsobem si zajistit určitou zásobu vody, potravin a základních prostředků denní potřeby je prakticky na každém občanovi. Potíž je ale v tom, že tyto potřeby nejsou ve většině případu kryty žádnou osvětou. A to je myslím ta největší chyba. Přitom takováto kolize s technikou se bude týkat úplně všech občanů. To je úplně něco jiného jak jsou třeba povodně nebo ostatní přírodní kalamity. To jsou všechno v porovnání s blackoutem jenom lokální události.

 

Osobně vidím pro případ současného blackoutu nejdůležitější zajištění dvou podmínek. Těmi jsou zajištění dostupných informací a nestandardní dopravy.

 

V prvním případě to ale nemusí být být jenom železná zásoba paliva pro vaše auto. Ale může stačit i obyčejné kolo nebo koloběžka. Nevím jestli by dnes napadlo za takových okolností člověka, který je na to vybaven, použít koňský povoz. Anebo překonat nějakou vzdálenost je přece možné i dnes na koni.

 

K nestandardní komunikaci lze upozornit na technická zařízení, která jsou k tomu určena, ale vlivem pokroku ustoupila do pozadí. Pro někoho může být potřebné a možné vybavit se preventivně různými existujících druhů občanských radiostanic. Za příznivých podmínek mohou mít dnes tyto přístroje dosah až 20 km. Proč by pro takovéto případy nemohla být tato zařízení osazena i v automobilech. Určitě by zde nebyl problém s výpadkem napájení. Osobně nevím, jak by se za těchto okolností dalo už dnes komunikovat přes satelit. Je to však výzva pro techniky a obchodníky.

 

V oblasti informací je obecně dobře našlápnuto také právě rozšířeným užíváním mobilů. Dnes má trvale u sebe mobil prakticky každý. Je sice pravda, že v době blackoutu telefonovat nepůjde, ale právě v mobilu můžeme mít každý po ruce spoustu potřebných informací. Právě zde je dosud velký prostor pro různé soukromé firmy zaměřené na informatiku. Tyto informace by měly být zpracovány centrálně pro celou republiku a pravidelně aktualizovány. Ke stažení a k využití by je potom měl každý. Zde by mohly být uvedeno kdeco. Třeba všechny tratě, stanice, silnice i zastávky včetně jízdních řádů nezávislé dopravy. Mapy s vybranými důležitými body i další užitečné informace. I zde je však potřeba počítat s tím, že každý osobní mobil bude nutné po čase dobít ze silnějšího zdroje.

 

Jediný způsob, jak blackout co nejvíce vyloučit, je systematicky technicky a organizačně řešit budování zdrojů a podmínek pro jejich provoz. To znamená s možností blackoutu uvažovat už v záměrech a projektech nových staveb všeho druhů. Pozorněji zvažovat potřebu energetických zdrojů při dopravě, požární bezpečnosti, skladech potravin i obchodech, zpracovatelských závodech i chovu zvířat a pod.

 

Všechny informace tohoto charakteru by měly být publikovány, zveřejňovány a mělo by se jim věnovat ze strany státu více osvěty jak dosud. Nějaké prostředky to určitě stát bude, ale ve srovnání se škodami, které je schopen způsobit vlastní blackout je to naprosto zanedbatelné. Už vůbec se nedá hovořit o možném ohrožení lidských životů.

 

13.05.2018

 

 

 

hlavní stránka