Hlavní stránka

Malé energetické zdroje

Provozování energetiky

Naše životní prostředí

Současná civilizace

Vznik nepořádku v energetice

 

Stručně řečeno, obor energetiky začal vznikat a rozvíjet se počátkem průmyslové revoluce. Tedy zhruba před dvěmi sty lety. Už tehdy však začal v energetice neskutečný nepořádek. Nejen u nás, ale prakticky po celém světě. Docela se divím, že jsem na nějaký popis tohoto naprosto zásadního devastujícího jevu pro naši civilizaci zatím nikde nenarazil. Ano, zcela určitě už tehdy vznikající energetika nastartovala nepořádek a vznik tak obrovských sociálních rozdílů v celém dnešním světě.

 

Je zajímavé, jak k tomu mohlo tehdy dojít. A vlastně to trvá ve stejné formě dodnes. Příčinou toho byla už tehdy fosilní paliva. V počátcích to bylo především veškeré uhlí. Je potřeba si uvědomit, že jakékoliv fosilní palivo má pro potřeby člověka naprosto unikátní postavení. Je to hmota, která obsahuje energii ve formě tepla. A toto teplo v jakémkoliv palivu se naučil člověk řízeně uvolňovat. To za prvé.

 

Podstatná je ale jiná skutečnost. Uvedu příklad na černém uhlí. To nakopete někde v hlubinném dole. Takové uhlí má tam dole nějakou cenu a nějakou hodnotu. Vyvezete ho na povrch a hodíte ho lopatkou do kamen hned na vrátnici příslušného dolu. A vrátnému tam z něho bude teplo. Uhlí v kamnech vrátnice vykonalo nějakou práci za nějakou cenu a hodnotu. Toto je jeden a ten jednodušší případ využití fosilního paliva.

 

V druhém případě totéž uhlí získáte ve stejném dole na stejném místě, vyvezete ho na povrch, ale nespálíte ho hned na vrátnici dolu, ale odvezete ho do elektrárny. Tam ho spálíte v kotli a z něho vyrobíte elektřinu. A ta vám potom bude třeba v nějaké nemocnici pohánět přístroje na oddělení intenzivní péče, které budou zachraňovat lidské životy pacientům. Cítíte ten obrovský rozdíl v přínosu jednoho a téhož uhlí?

 

Přitom je to stejné uhlí, z jednoho dolu, z jednoho ložiska, o stejné váze, výhřevnosti a kvalitě. Nikdo nikdy za ta staletí nedával do přímé souvislostí úvahy, jaké náklady spolykalo uhlí pro vrátnici prezentovaného hlubinného dolu s hodnotou účtované elektřiny příslušné nemocnici. Důležité u každého fosilního paliva je to, k čemu a jak se využije. Taková uhlí můžete také použít na vlastní zahrádce třeba k dekorací vaší nové skalky. Můžete s ním rozpálit výheň v kovárně a vykovat třeba potřebnou sekyrku pro štípání dříví do vašeho krbu.

 

Dovedete si představit, co za tu dobu průmyslové revoluce získali těžařské společnosti, které také u těch svých dolů vlastnily uhelné elektrárny? Totéž uhlí vytěžené za pusu jim vydělávalo prodejem elektřiny z jejich uhelných elektráren a přinášelo jim tak astronomické zisky. A to trvalo zhruba dvě stě let. Musíte uznat, že to je fígl opravdu na úrovni. Že je to podvod jako řemen? Ale kdepak! Ani samotným uhlobaronům to asi zpočátku nedocházelo. A ti mnozí ostatní o  těchto souvislostech nevědí ani dnes. Ti, co to po čase pochopili, ti zůstali v klidu a hlava jim z toho bolet nemusela, Proč taky. Přece když není žalobce, není ani soudce.

 

A nyní můžete mudrovat, jak takové společnosti zbohatnou, když zítra zdraží elektřinu třeba dvacetkrát! Prý jde o záchranu klimatu a životního prostředí. Houby s octem. Je naprosto k smíchu. Dělají z nás naprosté hlupáky. A ani to jim nestačí a chtějí po nás dokonce, abychom své doly zasypali, těžbu ukončili, a tak byli závislí jenom na nich. Sami svoji těžbu samozřejmě za žádných okolností nikdy neukončí.

 

Může vůbec ještě někdo s takovýmto vědomím mávat prapory, lézt po chladících věžích a rypadlech, přivazovat se ke kolejím železničních vleček, lepit k silnicím a hřímat u řečnických pultů? Vždyť se dá takové chování bez nadsázky nazvat minimálně trestným činem, ne-li zločinem a ne záchranou planety. Neobstojí ani argumenty, že jsou emise škodlivé, Samozřejmě že jsou škodlivé. Podobně jako je škodlivé sucho a povodně, mráz a horko, tma a světlo, hluk a ticho a tak dále. Kdyby takoví lidé věděli o energetice více, museli by považovat fosilní paliva, za naprosté požehnání pro lidstvo.

 

Paliva se dají upravovat pro vhodnější způsoby využití. Dají se třeba nejprve zplyňovat, dají se vylepšovat jejich formy spalování, třeba správným podílem přebytku spalovacího vzduchu. Když se podaří jakoukoliv vhodnou úpravou ze stejného množství paliva vyždímat více tepla, zvýší se jeho výhřevnost a tím se sníží jeho spotřeba. Ušetří se tak na jeho dopravě, a jeho menší spotřeba sníží množství spalin v ovzduší a tím se také zlepší i životní prostředí.

 

Na závěr ještě znovu připomínám. Právě takto a zrovna v energetice byla zcela určitě nastartována sociální nerovnost v naší civilizaci. Další nárůsty nerovnosti už si potom žily svým životem. Peníze plodí další peníze, tak že se potom už jenom prášilo za kočárem. A v dnešní napjaté době si dovolí neznámí samozvaní vládci světa ještě práskat bičem nad spřežením a po nás ostatních požadují pro takové jejich spřežení obstarat dostatečné množství krmení. Až tak daleko to dnešní lidstvo dotáhlo.

 

28.11,2022

 

 

hlavní stránka