Hlavní stránka

Malé zdroje

Praktická energetika

Životní prostředí

O naší společnosti

Záložní zdroje elektřiny pro nemocnice a strategické objekty

V současné době jsou v široké veřejnosti nejužívanější slova covid a pandemie. Pozornost všech se soustředí na zdravotnictví a na práci a potřeby zdravotních sester, lékařů i pacientů. V druhém sledu jsou to medici, hasiči a armáda. Nějak mně ale v tomto výčtu týlového zajištění schází energetici. Rozhodně se však o energeticích v souvislostí s pandemii nemluví proto, že mají všechno v pořádku. To rozhodně ne. Mluví se o nich sice jen nárazově. a to jen v době různých kalamit.

 

A potom je to spíše chvála, jak a kde rychle nějaké důsledky kalamit odstranili. Ale co tak se zmínit také o jejich spoluvině s kalamitou? Jak je možné, že polámané větve přetížené hustým sněžením nebo silným větrem padají na vedení vysokého napětí, které často ničí. To je snad chyba lesníků nebo myslivců? Samozřejmě, že někdy může k extrémnímu případu a k poruše dojít, ale běžný občan se nikdy nemůže dozvědět, čemu se prakticky zabránit nedalo a co už byla nedbalost nebo neschopnost provozovatele. Na tomto místě si neodpustím štiplavou poznámku. My si často nevíme rady ani s nastalými kalamitami, a přitom chceme dokonce podle plánu řešit klimatické změny? Holt lidská pýcha a hloupost nezná mezí. To jen na úvod,

 

Nyní ale k provozním energetickým záležitostem. V současné náročné době na zdraví a léčbu jsou nemocnice plné pacientů a mnozí z nich visí na lékařských přístrojích. Jako bývalý provozní technik v energetice vím, že každá nemocnice by měla mít svůj záložní zdroje elektřiny. Je tomu tak ale opravdu všude a je jejich nutný automatický start ze zálohy do provozu funkční? Osobně bych nechal tento stav neodkladně a prokazatelně ověřit. A nechal bych pro opakované zkušební starty vypracovat nějaká celostátně platná pravidla i s konkrétními termíny. Podobně jako je dnes třeba plošná kontrola sirén.

 

V současné době dochází častěji k vrtochům počasí a tím i k náhlým a výrazným kalamitám. I když budou třeba jen lokální, mohou častěji způsobit výpadky elektřiny a tím způsobit některým nemocnicím nemalé problémy.

 

Ze strany vedení státu by ale měl být zájem zbudovat, zapojit a uvést do provozu všechny potřebné záložní zdroje elektřiny. A že náš stát disponuje nemalým počtem strategických objektů, o tom nemůže být pochyb. Jako bývalý provozák ale také vím, že tato oblast energetiky bývala i v minulosti často přehlížena. Záložní zdroje, pokud vůbec nějaké byly se kontrolovaly a zkoušely jen nahodile.

 

Dnes je ale celá společnost na elektřině mnohem více závislá. I když přehlédnu vliv přírodních kalamit, rozhodně navíc přibyly vlivy umělé, které tehdy nebyly. A ty jsou přitom mnohem nebezpečnější. Jsou to samozřejmě možné hackerské útoky. Zvláště dnes, když je energetika postavena výhradně na centralizované výrobě. Nemám znalost o tom, zda jsou takové strategické objekty už v úvahách a záměrech podmíněny projekcí příslušného záložního zdroje.

 

Dá se očekávat, že se bude po pandemii v ledasčem operovat s nedostatkem prostředků. Vím, že nejde provést všechno najednou. Vím ale také, že správné vedení jakékoliv provozní jednotky, ji opravňuje řídit jednotku, pokud má správně seřazené a realizovatelné postupy a priority.

 

12.01.2021

 

 

hlavní stránka