Hlavní stránka

Malé zdroje

Praktická energetika

Životní ptostředí

O naší společnosti

Zelená úsporám

Člověk kdysi slezl ze stromu a zalezl do jeskyně ze dvou důvodů. Aby na něho nepršelo a aby na něho nefoukalo. A vidíte! Po mnoha tisících letech, zase na sebe nechá dnešní člověk foukat znovu. V klimatizovaných halách, v pasivních domech, zateplených budovách... A je přesvědčen o tom, jak dobře si to zařídil. Přitom si vůbec neuvědomuje, že si uměle vytváří prostředí, před kterým kdysi utekl do jeskyně. Na které už není za ta celá desetitisíce let vůbec zvyklý.

 

Ptejte se těch, kteří v takovýchto klimatizovaných halách, provozech a kancelářích musí pracovat. Ptejte se doktorů na následky způsobené dlouhodobým nuceným pobytem osob v takovémto nepřirozeném prostředí. Zeptejte se lidí, kteří si nechali postavit ekologický pasivní dům ze dřeva, jestli jim při zafoukání větru dům náhodou nevrže. Zeptejte se lidí, jestli jim jejich pasivní a ekologický dům zateplený slámou „nesežraly kuny“. A podobně by se dalo ještě nějakou chvíli pokračovat. Extrémně zaizolovaný obytný prostor nutně zamezí přirozené výměně vzduchu. Ta potom musí být nahrazena nucenou výměnou. Tím vzniká nepřirozené prostředí a často tak způsobuje různé zdravotní potíže.

 

Nejsem architekt ani stavař. Stačil jsem si ale všimnout v dostupných materiálech, že se stavba lidských období postupně vyvíjela. A to často velice pomalu. Stejně jako v přírodě. Lidé se nikdy zvlášť nesnažili přizpůsobit přírodu svým podmínkám. Spíše přírodě uhýbali. A přitom se ji snažili náležitě využívat. Když zjistili, že mohou lehnout popelem celé vesnice i města, začali stavět z kamene, hlíny i páleného materiálu. Svá obydlí otáčeli okny ke slunci. Sílu stěn a tím i tepelnou izolaci přizpůsobovali svým potřebám. Naprosto jednoduchým způsobem k tomu využívali právě tepelnou setrvačnost. Tu však využívali nejen v těch silných stěnách, ale i třeba ve sklepích. Bylo to naprosto jednoduché řešení. Bez draze vyrobených materiálů. Vše se přitom dělo v nějakém přirozeném tempu. Každý krok dopředu byl zvažován dle minulých výsledků.

 

S rostoucí rychlosti vývoje a pokroku jsme začali hledět stále častěji dopředu. Na sledování dění ve zpětném zrcátku zbývalo stále méně času. Stále méně se brala v potaz bezprostřední minulost. A tak najednou zde máme svá obydlí perfektně zaizolovaná, ve kterých se ale nedá dýchat. O kterých nevíme, jestli nám izolaci časem nevyzobají vrabci. Kdy nevíme, zda do izolace domu nebudou časem zavlečeny dosud neznámé plísně nebo jiní škůdci, se kterými se zatím vůbec nepočítalo.

 

Když z vnější strany bezhlavě zaizolujete například panelák, neubráníte se tomu, aby vám okny dovnitř nevniklo po čase tolik tepla, že tam nebudete moci vůbec spát. Přes plášť izolace domu se teplo naakumulované v betonových panelech, ven tak honem samovolně nedostane. Musíte si zbudovat klimatizaci a to jsou další náklady. Na investice i provoz. A je to složité zařízení s potřebnou údržbou navíc. Zkusil jsem to jen tak narychlo spočítat. V jednom konkrétním případě a v jednom daném období. Nula s nulou pošla. Tak proč vlastně zateplovat? Jenom proto aby měli lidé práci? To musíme stavět „hladové zdi“?

 

Samozřejmě tepelná izolace svůj smysl má. A to nemalý. Musí však být provedena s rozvahou a kvalifikovaně. Ale způsob jakým se to dělá v současné době, a do čeho nás takto tahá EU, je do nebe volající hloupost. A důsledků se ještě jednou dočkáme. Na tuto chaotickou činnost způsobenou nekompetentními rozhodnutími potom doplatíme všichni.

 

Vyhodnotit dodatečnou potřebu rozsahu zateplovaného obydlí výpočtem je nesmírně složitá věc. Z praktického hlediska je to naprosto nemožné. Metodika takového postupu, kterou požaduje EU je naprosto mimo realitu. Protože se takto nedá kvantitativně vyhodnotit stávající stav, nedá se vyhodnotit ani přínos. Je to možná vylepšení stavu, ale jsou to pro poskytovatele dotací naprosto vyhozené peníze. Ten bez jakéhokoliv systému rozdává peníze, které by zcela určitě mohly pomoci jinde. Audity i dodatečné energetické štítky jsou téměř k ničemu. Na jedné straně je to tahání peněz z lidí a na druhé straně se lidem nemalé peníze ve formě dotací cpou. Ze společné hromádky se poskytují prostředky pro část vyvolených. Naprosto nekvalifikovanou administrativní cestou. Pro normálně myslícího člověka je to už ze samotného principu nepochopitelné. Nemusí být vůbec ani znalý technických detailů.

 

Vyhodnotil bych celou akci „zelená úsporám“ asi takto.  Dotace zde nejsou proto aby pomohly realizovat lidem úspory. Ale zelená úsporám je tu proto aby kryla, a k tomu ještě nekvalifikovaně a okatě, prostředky pocházející s největší pravděpodobností z vypraných špinavých peněz. Těch peněz, které zajišťují moc pro neznámé podvodníky.

 

30.03.2015

 

 

hlavní stránka